Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
OGŁOSZENIE O PROWADZONYM POSTĘPOWANIU O STWIERDZENIE NABYCIA Z MOCY PRAWA PRZEZ WŁAŚCIWĄ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO PRAWA WŁASNOŚCI GRUNTU DZ. NR 2/7 OBRĘB 2-11-16
A A A

Informuję, że przed Wojewodą Mazowieckim prowadzone jest postępowanie w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 roku Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.) o stwierdzenie nabycia z mocy prawa z dniem 01.01.1999r. przez właściwą jednostkę samorządu terytorialnego prawa własności gruntu zajętego pod ul. Dzieci Warszawy, położonego w Warszawie, Dzielnica Ursus, oznaczonego jako działka ew. nr 2/7 o pow. 0.0007 ha z obrębu 2-11-16.

Wobec powyższego informuję, iż osoby, którym przysługują obecnie lub przysługiwały w dniu 31.12.1998r. prawa rzeczowe do w/w nieruchomości mogą składać pisemne wyjaśnienia, wnioski, a także zapoznać się z materiałem dowodowym zebranym
w sprawie w:

Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie
Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
Oddział Uwłaszczeń
pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa

Jednocześnie zawiadamiam, że jeżeli w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszej informacji nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do powyższej nieruchomości, wydana zostanie decyzja stwierdzająca nabycie w/w prawa.

Czas wytworzenia informacji: 2013-06-14 14:48:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Ewa Kraszewska-Suliba
Czas udostępnienia informacji: 2013-06-14 14:52:26 Osoba udostępniająca informację: Ewa Kraszewska-Suliba
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 892