Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
ODDZIAŁ ADMINISTROWANIA, WDRAŻANIA I ROZWOJU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH BIR-I
A A A

 

Oddział Administrowania, Wdrażania i Rozwoju Systemów Informatycznych BIR-I

Kierownik:

Weronika Berchiet
pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa,
Tel. 22 695 61 43,
pokój nr 408A,
e-mail: wberchiet@mazowieckie.pl

Zakres działania:

 1. planowanie i realizacja inwestycji informatycznych i teleinformatycznych Urzędu;
 2. opiniowanie projektów wydziałów pod kątem rozwiązań informatycznych i teleinformatycznych w zakresie spójności z infrastrukturą teleinformatyczną Urzędu;
 3. koordynowanie inwestycji z zakresu rozbudowy sieci komputerowych;
 4. administrowanie systemami zarządzającymi infrastrukturą teleinformatyczną Urzędu;
 5. prowadzenie spraw w zakresie racjonalnego wykorzystania środków pieniężnych przeznaczonych na informatyzację;
 6. zarządzanie procedurami technologii informatycznej w zakresie obsługi Urzędu, zakupów technologii informatycznej, bezpieczeństwa informatycznego i teleinformatycznego;
 7. prowadzenie budowy i modernizacji sieci komputerowych we wszystkich lokalizacjach Urzędu;
 8. administrowanie sieciami zewnętrznymi Urzędu;
 9. aktualizacja systemów, aplikacji i baz danych;
 10. zarządzanie domeną na komputerach pracowników Urzędu, w tym:
   a) dodawanie lub usuwanie użytkowników,
   b) zmiana uprawnień użytkowników,
   c) zmiana polityk systemu,
   d) zdalna instalacja oprogramowania i poprawek systemowych;
 11. rozbudowa i monitorowanie zabezpieczeń przed dostępem do sieci informatycznej Urzędu osobom nieupoważnionym ;
 12. techniczne administrowanie systemami informatycznymi Urzędu, w szczególności:
   a) pocztą elektroniczną,
   b) stroną WWW,
   c) systemem Elektronicznego Zarządzania Dokumentami,
   d) Elektroniczną Skrzynką Podawczą w ePUAP,
   e) usługami elektronicznymi Urzędu (Intranet, Elektroniczna Książka   Telefoniczna),
   f) kontem podmiotu Urzędu na ePUAP i Profilem Zaufanym ePUAP,
   g) systemem Syriusz ZC,
   h) innymi systemami informatycznymi rządowymi i wewnętrznymi;
 13. administrowanie systemami bezpieczeństwa teleinformatycznego, w tym systemem antyspamowym;
 14. utrzymanie sprawności technicznej i technologicznej rejestrów prowadzonych technikami informatycznego przetwarzania danych;
 15. administrowanie systemem informatycznym zarządzania przedsiębiorstwem (ERP)/Elektroniczna Informacja Pracownicza (EIP) tworzenie indywidualnych raportów z systemu;
 16. administrowanie systemem i środowiskiem Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją;
 17. administrowanie serwerami i usługami informatycznymi oraz lokalną siecią informatyczną (LAN) i rozległą siecią komputerową (WAN);
 18. zapewnienie sprawnego działania łączności rządowej oraz rządowych systemów informatycznych;
 19. zapewnienie certyfikatów i podpisów elektronicznych w Urzędzie;
 20. realizowanie zadań dotyczących organizacji i funkcjonowania biura w zakresie:
   a) zapewnienie prawidłowego obiegu korespondencji
   b) prowadzenia wewnętrznego rejestru skarg i wniosków wpływających do biura oraz  nadzoru nad ich terminowymi załatwianiem,
   c) obsługi sekretariatu biura;
 21. prowadzenie spraw związanych ze szkoleniem pracowników biura;
 22. opracowywanie rocznych planów pracy i nadzór nad ich realizacją przez poszczególne oddziały, a także przygotowywanie sprawozdań z realizacji tych planów;
 23. wykonywanie analiz, zestawień i sprawozdań związanych z zakresem działania biura;
 24. przygotowywanie projektów zarządzeń Dyrektora Generalnego związanych z działalnością biura;
 25. nadzór nad przekazywaniem dokumentacji archiwalnej biura do archiwum zakładowego;
 26. opracowywanie Rocznego Planu Działania Urzędu w części dotyczącej biura;
 27. prowadzenie wewnętrznego rejestru dokumentów niejawnych o klauzuli zastrzeżone;
 28. współpraca z Biurem Budżetowo-Księgowym w pracach nad projektem budżetu dysponenta III stopnia na kolejne lata budżetowe, współudział w opracowywaniu planu finansowego budżetu dysponenta III stopnia;
 29. sporządzanie analiz z wykonania wydatków budżetowych dysponenta III stopnia na potrzeby kierownictwa w części dotyczącej biura;
 30. współpraca z Biurem Budżetowo-Księgowym w opracowaniu budżetu zadaniowego w ramach środków dysponenta III stopnia jako narzędzia do wykonywania zadań wydziałów;
 31. przygotowywanie informacji i wyjaśnień dla jednostek prowadzących kontrole wykonania budżetu;
 32. prowadzenie i koordynowanie działań rządowych w zakresie informatyzacji jednostek administracji zespolonej;
 33. opiniowanie inicjatyw lokalnych dla potrzeb ministra właściwego do spraw informatyzacji;
 34. dokonywanie analiz projektów rządowych w zakresie informatyzacji.

 

 

 

Czas wytworzenia informacji: 2014-10-21 11:56:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Bartłomiej Kozłowski
Czas udostępnienia informacji: 2013-05-08 15:03:57 Osoba udostępniająca informację: Bartłomiej Kozłowski
Czas modyfikacji informacji: 2014-10-21 12:11:54 Osoba modyfikująca informację: Bartłomiej Kozłowski
  ilość odwiedzin: 13223