Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
OGŁOSZENIE O TOCZĄCYM SIĘ POSTĘPOWANIU ODSZKODOWAWCZYM ZA NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONE W GMINIE MOGIELNICA, OBRĘB WÓLKA GOSTOMSKA - DZIAŁKI NUMER 99/5 I 224/5
A A A

Wojewoda Mazowiecki – stosownie do art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2008r. Nr 193, poz. 1194 z późn. zm.), art. 118a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) – informuje, że toczy się postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia odszkodowania za 3/16 części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położone w gminie Mogielnica, oznaczone w ewidencji gruntów jako działki:

  • numer 99/5 o powierzchni   0,0225ha obręb Wólka Gostomska,
  • numer 224/5 o powierzchni 0,0852ha obręb Wolka Gostomska,

które na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 2/2010 z dnia 18 stycznia 2010r., znak: WIŚ.R-PP/7119-Gj/9/09 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: „Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 728 relacji Grójec-Nowe Miasto n/Pilicą na odcinku od km ok. 23+100 na terenie miasta Mogielnica do km 30+625 (granica pomiędzy gminami Mogielnica i Nowe Miasto n/Pilicą)” stały się własnością Województwa Mazowieckiego z dniem 5 maja 2010r.

Czas wytworzenia informacji: 2012-10-02 16:13:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Dariusz Górecki
Czas udostępnienia informacji: 2012-10-02 16:14:38 Osoba udostępniająca informację: Dariusz Górecki
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 1296