Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
ODDZIAŁ ZDROWIA PUBLICZNEGO WZ-I
A A A

Oddział Zdrowia Publicznego WZ-I

Kierownik:

Elżbieta Goździkowska
pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa,
Tel. 22 695 69 37,
pokój nr 268,
e-mail: egozdzikowska@mazowieckie.pl

 Specjalizacje
Konsultanci wojewódzcy

Zakres Działania:

 1. Prowadzenie spraw i dokumentacji związanych ze specjalizacjami dla  lekarzy, lekarzy dentystów i magistrów (diagnostów laboratoryjnych, farmaceutów oraz w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia).
 2. Prowadzenie spraw związanych z uzyskaniem akredytacji przez podmioty zamierzające prowadzić szkolenie specjalizacyjne lub staże kierunkowe dla magistrów.
 3. Prowadzenie postępowania kwalifikacyjnego do rozpoczęcia specjalizacji dla lekarzy, lekarzy dentystów oraz udział w pracach komisji kwalifikacyjnych do rozpoczęcia specjalizacji dla magistrów.
 4. Przyjmowanie i weryfikacja dokumentów lekarzy i magistrów do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego oraz przyjmowanie dokumentów po zdanym/nie zdanym egzaminie.
 5. Współpraca z Centrum Egzaminów Medycznych w zakresie organizowania Lekarskiego oraz Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego oraz z innymi podmiotami uczestniczącymi w procesie kształcenia specjalizacyjnego.
 6. Prowadzenie  rejestrów  magistrów  odbywających specjalizację na obszarze województwa mazowieckiego.
 7. Gromadzenie danych lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizację na obszarze województwa w celu przekazania ich do rejestru lekarzy odbywających szkolenie specjalizacyjne prowadzonego przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego.
 8. Prowadzenie bazy danych o wolnych miejscach szkoleniowych na specjalizacje w danej dziedzinie medycyny na obszarze województwa.
 9. Ustalanie w porozumieniu z konsultantami wojewódzkimi potrzeb w zakresie doskonalenia kadr medycznych na terenie województwa mazowieckiego.
 10. Powoływanie i odwoływanie konsultantów wojewódzkich do wykonywania zadań z poszczególnych dziedzin medycyny, farmacji oraz innych dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia.
 11. Nadzór nad realizacją zadań wykonywanych przez konsultantów wojewódzkich.
 12. Przyjmowanie i analizowanie rocznych raportów dokumentujących wykonanie zadań w zakresie obejmującym reprezentowane przez konsultantów wojewódzkich dziedziny medycyny, farmacji lub inne dziedziny mające zastosowanie w ochronie zdrowia.
 13. Opracowywanie informacji o sytuacji w poszczególnych dziedzinach medycyny na podstawie raportów konsultantów wojewódzkich.
 14. Wydawanie upoważnień dla konsultantów wojewódzkich do przeprowadzenia kontroli podmiotów wykonujących działalność leczniczą.
 15. Analizowanie opinii i wniosków konsultantów wojewódzkich z przeprowadzonych kontroli i przygotowywanie, na podstawie przekazanych protokołów kontroli wystąpień pokontrolnych.
 16. Przekazywanie właściwym instytucjom wyników kontroli prowadzonych przez konsultantów wojewódzkich.
 17. Wyznaczanie konsultantów wojewódzkich do udziału w pracach komisji, zespołów powoływanych w celu realizacji polityki zdrowotnej.
 18. Prowadzenie spraw związanych z corocznym zawieraniem umów cywilnoprawnych  z konsultantami wojewódzkimi o realizację zadań określonych w ustawie z dnia 6 listopada 2008 roku o konsultantach wojewódzkich w ochronie zdrowia.

Czas wytworzenia informacji: 2014-12-31 12:52:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Tomasz Barnaś
Czas udostępnienia informacji: 2010-02-04 10:29:23 Osoba udostępniająca informację: Tomasz Barnaś
Czas modyfikacji informacji: 2014-12-31 12:52:44 Osoba modyfikująca informację: Anna Tokarska
  ilość odwiedzin: 38372