Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
OGŁOSZENIE O TOCZĄCYCH SIĘ POSTĘPOWANIACH ODSZKODOWAWCZYCH ZA NIERUCHOMOŚCI - GMINA SOLEC NAD WISŁĄ, OBRĘB SOLEC NAD WISŁĄ, DZ. NR 1686/1, 1296/1, 1744/1, 1744/2, 2302/1, 1174/1, 2307/1, 2309/1, 1783/2, 1783/1, 2138/1, 1104
A A A

Wojewoda Mazowiecki – stosownie do art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 687 ze zm.), art. 118a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 518 ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) – informuje, że toczą się postępowania administracyjne w sprawie ustalenia odszkodowań za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położone w gminie Solec nad Wisłą, oznaczone jako działki:

 • numer 1686/1 o powierzchni 0,0997 ha, obręb Solec nad Wisłą,
 • numer 1296/1 o powierzchni 0,0736 ha, obręb Solec nad Wisłą,
 • numer 1744/1 o powierzchni 0,0677 ha, obręb Solec nad Wisłą,
 • numer 1744/2 o powierzchni 0,0126 ha, obręb Solec nad Wisłą,
 • numer 2302/1 o powierzchni 0,0294 ha, obręb Solec nad Wisłą,
 • numer 1174/1 o powierzchni 0,0132 ha, obręb Solec nad Wisłą,
 • numer 2307/1 o powierzchni 0,1140 ha, obręb Solec nad Wisłą,
 • numer 2309/1 o powierzchni 0,0086 ha, obręb Solec nad Wisłą,
 • numer 1783/2 o powierzchni 0,0028 ha, obręb Solec nad Wisłą,
 • numer 1783/1 o powierzchni 0,0123 ha, obręb Solec nad Wisłą,
 • numer 2138/1 o powierzchni 0,0433 ha, obręb Solec nad Wisłą,
 • numer 1104 o powierzchni 0,0900 ha, obręb Solec nad Wisłą,

które na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 205/R/2014 z dnia 24 listopada 2014 r., znak WI-R.7820.2.1.2014.EK o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 747 na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 79 wraz ze skrzyżowaniem w m. Lipsko do projektowanego mostu na rzece Wiśle” – kategoria obiektów budowlanych IV, XXV, XXVI, XXVIII stały się własnością Województwa Mazowieckiego z dniem 3 stycznia 2015 r.

Czas wytworzenia informacji: 2015-06-01 12:07:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Ewa Kraszewska-Suliba
Czas udostępnienia informacji: 2015-06-01 12:09:26 Osoba udostępniająca informację: Ewa Kraszewska-Suliba
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 45