Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
ODDZIAŁ KONTROLI - FCR-VI
A A A

Oddział Kontroli - FCR-VI

 

Kierownik Oddziału:

Małgorzata Rutkowska

tel.  (22) 695-62-12

fax. (22) 695-65-25

mrutkowska@mazowieckie.pl

pokój 232

 

Zakres działania:

 1. sporządzanie rocznego planu kontroli IPOC;
 2. przeprowadzanie kontroli w IZ RPO WM lub w IP II, w tym kontroli planowych i kontroli doraźnych;
 3. sporządzanie raportów z kontroli, monitorowanie wykonania zaleceń pokontrolnych;
 4. przeprowadzanie oceny warunków certyfikacji w procesie weryfikacji Poświadczenia od IZ do IC;
 5. analiza wyników kontroli prowadzonych przez IZ RPO WM oraz wyników kontroli i audytów prowadzonych przez IA, NIK i inne uprawnione instytucje w ramach RPO WM;
 6. analiza sprawozdań z realizacji RPO WM otrzymywanych od IZ RPO WM;
 7. weryfikacja zmian rocznego planu kontroli IZ RPO WM;
 8. pozyskiwanie oraz analiza kart kontroli projektów i wyników kontroli krzyżowych w oparciu o KSI (SIMIK 07-13);
 9. prowadzenie rejestru nieprawidłowości/korekt finansowych zawartych w wynikach kontroli oraz rejestru wyników kontroli/audytów przekazywanych do IPOC;
 10. analiza zgodności dokumentów horyzontalnych oraz wewnętrznych w zakresie zadań realizowanych przez Oddział Kontroli, w tym przygotowywanie okresowej aktualizacji Instrukcji Wykonawczej IPOC;
 11. wspieranie działań wydziałów Urzędu i rządowej administracji zespolonej w województwie w zakresie możliwości wykorzystania funduszy strukturalnych;
 12. przechowywanie dokumentów związanych z kontrolami i przygotowanie ich do archiwizacji, digitalizacja danych gromadzonych przez oddział;
 13. opiniowanie zmian do Instrukcji Wykonawczej IZ RPO WM oraz zaktualizowanego opisu systemu zarządzania i kontroli RPO WM.
Czas wytworzenia informacji: 2015-03-10 10:09:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Rafał Rudnik
Czas udostępnienia informacji: 2014-08-13 12:48:43 Osoba udostępniająca informację: Rafał Rudnik
Czas modyfikacji informacji: 2015-03-10 10:18:13 Osoba modyfikująca informację: Rafał Rudnik
  ilość odwiedzin: 895