Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
ROZBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 7 DO PARAMETRÓW DROGI EKSPRESOWEJ NA ODCINKU: OD KM 503+357,16 DO KM 505+109,25 – ETAP III
A A A

WOJEWODA  MAZOWIECKI                     Radom,  27  grudnia 2013 r.
WIŚ-R.7820.1.37.2.2012.IM


OBWIESZCZENIE
WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

    Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 687) w związku z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 267), Wojewoda Mazowiecki zawiadamia, że  w związku z pismem inwestora - Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad,  działającego poprzez pełnomocnika – Pana Tomasza Kwiecińskiego, Zastępcę Dyrektora Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa, z dnia 19.12.2013 r., uzupełniającym wniosek z dnia 29.12.2012 r. o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania: „Rozbudowa drogi krajowej nr 7 do parametrów drogi ekspresowej  na odcinku: od km 503+357,16 do km 505+109,25 – etap III”, nastąpiła zmiana w zakresie oznaczenia działek, przeznaczonych pod inwestycję.

    Zgodnie z dokonanym uzupełnieniem, inwestycja obejmuje działkę nr ew. 436/7 (obręb Wola Korzeniowa, gm. Szydłowiec) zamiast działki nr ew. 436/5, wskazanej we wniosku z dnia 29.12.2012 r., oraz dodatkowo działkę nr ew. 372/1 (obręb Wola Korzeniowa, gm. Szydłowiec), natomiast numery pozostałych działek, wymienionych we wniosku z dnia 29.12.2012 r., nie ulegają zmianie. 

    Akta sprawy do wglądu znajdują się w Wydziale Infrastruktury i Środowiska  Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Oddział w Delegaturze-Placówce Zamiejscowej w Radomiu, ul. Żeromskiego 53, pokój 205, gdzie strony postępowania mogą się z nimi zapoznać do czasu wydania orzeczenia w sprawie.

    Zgodnie z art.49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Czas wytworzenia informacji: 2013-12-30 13:08:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Malwina Siwik
Czas udostępnienia informacji: 2013-12-30 13:10:48 Osoba udostępniająca informację: Malwina Siwik
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 1195