Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
ODDZIAŁ SKARBU PAŃSTWA I NIERUCHOMOŚCI SPN-O
A A A

Oddział Skarbu Państwa i Nieruchomości w Ostrołęce SPN - O

Kierownik:

Wiesława Olszewska
Telefon: 29 746 62 40,
Faks: 29 746 62 41,
pok.  42,
e-mail: wolszewska@mazowieckie.pl

Zakres Działania:

 1. Prowadzenie postępowań w I instancji w sprawach dot. realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie:
  • potwierdzania prawa do rekompensaty,
  • przekazywania danych do ujawniania w rejestrze wojewódzkim i centralnym osób uprawnionych do rekompensaty,
  • dokonywania adnotacji na wydanych decyzjach lub zaświadczeniach o wybranej formie realizacji prawa do rekompensaty,
  • przekazywanie lasów i gruntów do zalesiania w zarząd Lasów Państwowych.
 2. Prowadzenie postępowań w sprawach:
  • art.2 ust.1 pkt e dekretu PKWN z dnia 6 września 1944r. o przeprowadzeniu reformy rolnej,
  • aktów własności ziemi,
  • zarzutów przejęcia nieruchomości z naruszeniem prawa.
 3. Nadzór nad prowadzonymi przez starostów postępowaniami w zakresie:
  • dekretu o wpisywaniu w księgach hipotecznych / gruntowych / prawa własności nieruchomości przejętych na cele reformy rolnej,
  • dekretu o uwłaszczeniu i o uregulowaniu innych spraw związanych z reforma rolną i osadnictwem rolnym.
   Tel.: 29 746 62 45, pok. 39
 4. Prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji w I instancji dotyczących:
  • stwierdzania nabycia z mocy prawa mienia Skarbu Państwa na rzecz jednostek samorządu terytorialnego – na podstawie ustawy z 13 października 1998r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną,
  • stwierdzanie nabycia z mocy prawa na własność jednostek samorządu terytorialnego lub Skarbu Państwa gruntów znajdujących się w ich władaniu w dniu 31 grudnia 1998r. nie stanowiących ich własności, a zajętych pod drogi publiczne,
  • odszkodowania i trwałego zarządu – na podstawie ustawy z 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.
 5. Prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji w I instancji dotyczących:
  • stwierdzania nabycia z mocy prawa oraz przekazywania mienie ogólnonarodowego (państwowego) na rzecz właściwych gmin, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 10 maja 1990 r. – Przepisy wprowadzające ustawę
  • samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych,
  • stwierdzania nabycia z mocy prawa mienia Skarbu Państwa na rzecz jednostek samorządu terytorialnego – na podstawie ustawy z 13 października 1998r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną,
  • odszkodowania i trwałego zarządu – na podstawie ustawy z 10 kwietnia 2003r.
  • szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.
   Telefon: 29 746 62 43, pok. 44
Czas wytworzenia informacji: 2013-05-09 11:36:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Dariusz Górecki
Czas udostępnienia informacji: 2009-05-08 12:46:05 Osoba udostępniająca informację: Michał Kłosok
Czas modyfikacji informacji: 2013-05-09 12:10:41 Osoba modyfikująca informację: Michał Kłosok
  ilość odwiedzin: 33273