Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
OGŁOSZENIE O PROWADZONYM POSTĘPOWANIU W SPRAWIE STWIERDZENIA PRZEJŚCIA GRUNTU W OBRĘBIE PARZEŃ I NA WŁASNOŚĆ GMINY BRUDZEŃ DUŻY
A A A

Wojewoda Mazowiecki informuje, iż w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w Delegaturze Placówce Zamiejscowej w Płocku jest prowadzone, na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 roku – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.), postępowanie administracyjne w sprawie stwierdzenia w drodze decyzji, że grunt położony w obrębie Parzeń I gmina Brudzeń Duży, oznaczony w rejestrze gruntów jako działki ewidencyjne: nr  49/2 o pow. 0,4653 ha,nr  50/1 o pow. 0,0237 ha,nr  50/3 o pow. 0,0340 ha,nr  50/6 o pow. 0,0539 ha,nr  50/9 o pow. 0,1547 ha,nr 92/2 o pow. 0,0010 ha, zajęty pod drogę gminną nr 310528 „Parzeń – Janówek – Robertowo – Żerniki - Siecień” (obecnie: nr 290328 W), stał się z dniem 1.01.1999 r. własnością Gminy Brudzeń Duży. Wobec powyższego informuję, iż osoby, którym przysługuje prawo własności lub ograniczone prawo rzeczowe do w/w nieruchomości mogą składać pisemne wyjaśnienia, wnioski, a także zapoznać się z materiałem dowodowym zebranym w sprawie w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w Delegaturze Placówce Zamiejscowej w Płocku ulica Kolegialna 15 w Płocku w pokoju 201 – II piętro (tel. 24 262 31 43). Niniejsza sprawa prowadzona jest pod sygnaturą SPN - P. 7533.1.2011

Czas wytworzenia informacji: 2011-09-29 12:44:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Artur Słomianko
Czas udostępnienia informacji: 2011-09-29 12:45:41 Osoba udostępniająca informację: Artur Słomianko
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 1418