Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
KRAJOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE
A A A

Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Podstawy prawne działania: Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz. U. Nr 180, poz. 1493), Uchwała nr 162/206 Rady Ministrów sprawie Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie z dnia 25 września 2006 r.

Cele programu:
zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie; zwiększenie skuteczności ochrony ofiar przemocy w rodzinie i zwiększenie dostępności pomocy; zwiększenie skuteczności działań interwencyjnych i korekcyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie.

Ramy czasowe realizacji programu:

Lata 2006-2016

Sposób realizacji:

Zadania wynikające z Programu oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, będące w kompetencjach wojewody, wykonuje w jego imieniu Wojewódzki Koordynator Realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Monitorowanie realizacji Programu odbywa się w oparciu o sprawozdawczość, która dotyczy: instytucji pomagających ofiarom przemocy w rodzinie; form udzielanej pomocy ofiarom przemocy w rodzinie; form działań kierowanych do sprawców przemocy w rodzinie. Badanie infrastruktury instytucji pomagających ofiarom przemocy w rodzinie – odbywa się cyklicznie w oparciu o ankietę opracowaną przez Ministerstwo Pracy i Polityki.

Informacje o wykonaniu i planowanych skutkach jakie ma przynieść realizacja programu:

Systematyczne badanie infrastruktury instytucji pomagających ofiarom przemocy w rodzinie służy, poprzez rozpowszechnianie informacji o jednostkach działających w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie - podnoszeniu wiedzy społeczeństwa na temat podmiotów realizujących strategie terapeutyczne służące wspieraniu ofiar przemocy w rodzinie oraz tych, które realizują strategie ukierunkowane na zmianę zachowań i postaw osób stosujących przemoc w rodzinie na terenie województwa mazowieckiego.

Czas wytworzenia informacji: 2010-07-07 11:12:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Michał Kłosok
Czas udostępnienia informacji: 2010-07-07 10:55:06 Osoba udostępniająca informację: Tomasz Barnaś
Czas modyfikacji informacji: 2010-07-07 11:13:13 Osoba modyfikująca informację: Tomasz Barnaś
  ilość odwiedzin: 3184