Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI W SPRAWIE PRZEJŚCIA NA WŁASNOŚĆ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Z MOCY PRAWA WŁASNOŚCI GRUNTU ZAJĘTEGO POD DROGĘ PUBLICZNĄ – WOJEWÓDZKĄ ZAJĘTEGO POD DROGĘ PUBLICZNĄ – WOJEWÓDZKĄ
A A A

Wojewoda Mazowiecki informuje, że na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.) w związku z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) zostały wydane decyzje w sprawie stwierdzenia nabycia z mocy prawa przez Województwo Mazowieckie prawa własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, zajętych pod drogę publiczną –  część drogi wojewódzkiej nr 541 / Lubawa – Lidzbark – Żuromin – Bieżuń – Sierpc – Tłuchowo – Dobrzyń nad Wisłą/ oznaczonych w rejestrze gruntów jako:

- działka nr 247 o pow. 4,78 ha, położona w obrębie Babiec Piaseczny jednostka ewidencyjna Rościszewo,

- działka nr 2 o pow. 1,50 ha, położona w obrębie Zamość Nowy jednostka ewidencyjna Rościszewo,

- działka nr 60 o pow. 2,58 ha, położona w obrębie Lipniki jednostka ewidencyjna Rościszewo,

- działka nr 100 o pow. 4,62 ha, położona w obrębie Lipniki jednostka ewidencyjna Rościszewo,

- działka nr 4 o pow. 0,30 ha, położona w obrębie Pistowo jednostka ewidencyjna Sierpc,

- działka nr 79 o pow. 1,52 ha, położona w obrębie Bledzewko jednostka ewidencyjna Sierpc,

- działka nr 48 o pow. 1,25 ha, położona w obrębie Piaski jednostka ewidencyjna Sierpc,

- działka nr 210 o pow. 2,23 ha, położona w obrębie Zglenice Duże jednostka ewidencyjna Mochowo,

- działka nr 16 o pow. 1,60 ha, położona w obrębie Mochowo Nowe jednostka ewidencyjna Mochowo,

- działka nr 34 o pow. 1,61 ha, położona w obrębie Żuki jednostka ewidencyjna Mochowo,

stała się z dniem 01.01.1999 r. własnością Województwa Mazowieckiego.

Jednocześnie informuję, iż istnieje możliwość zapoznania się z treścią decyzji od Nr 261/P/2012 do nr 270/P/2012   (znak od SPN-P.7533.31.2012 do SPN-P.7533.40.2012) w siedzibie Delegatury – Placówki Zamiejscowej w Płocku w Płocku Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego (Płock, ul. Kolegialna 15, pokój nr 212).

Czas wytworzenia informacji: 2012-07-16 10:12:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Leszek Chemperek
Czas udostępnienia informacji: 2012-07-16 10:13:46 Osoba udostępniająca informację: Leszek Chemperek
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 1131