Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
OGŁOSZENIE O PROWADZONYM POSTĘPOWANIU W SPRAWIE STWIERDZENIA PRZEJŚCIA GRUNTU O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM NA WŁASNOŚĆ GMINY SZCZUTOWO
A A A

Wojewoda Mazowiecki informuje, iż w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w Delegaturze – Placówce Zamiejscowej w Płocku jest prowadzone, na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.), postępowanie administracyjne w sprawie stwierdzenia w drodze decyzji,  nabycia gruntu zajętego pod drogę publiczną –  drogę gminną: nr 314004 „ Agnieszkowo – Podlesie Parcele ” – aktualny nr drogi 370604 W, położonego w obrębie Podlesie jednostka ewidencyjna Szczutowo – Gmina Wiejska, oznaczonego w rejestrze gruntów jako działka nr 509 o pow. 0,5300 ha  oraz położonego w obrębie Agnieszkowo, jednostka ewidencyjna Szczutowo – Gmina Wiejska, oznaczonego w ewidencji gruntów jako działka nr 116 o pow. 0,4900 ha, stał się z dniem 01.01.1999 r. własnością Gminy Szczutowo.

Wobec powyższego informuję, iż osoby, którym przysługuje prawo własności lub ograniczone prawo rzeczowe do ww. nieruchomości, mogą składać pisemne wyjaśnienia, wnioski, a także zapoznać się z materiałem dowodowym zebranym w sprawie w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w Delegaturze Placówce Zamiejscowej w Płocku, ul. Kolegialna 15 w Płocku w pok. 201 (tel.24 2623143).

Niniejsza sprawa prowadzona jest pod sygnaturą SPN-P.7533.17.2013

Czas wytworzenia informacji: 2013-02-20 15:21:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Dariusz Górecki
Czas udostępnienia informacji: 2013-02-20 15:30:03 Osoba udostępniająca informację: Dariusz Górecki
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 1047