Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
INFORMACJA O ZAMIARZE WYWŁASZCZENIA NIERUCHOMOŚCI NIERUCHOMOŚCI O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM, POŁOŻONEJ W PRUSZKOWIE, OBRĘB 01 - DZIAŁKI NR 8/1 I 8/3
A A A

Wojewoda Mazowiecki – stosownie do art. 15 ust. 2 i 3 oraz art.16 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych (Dz.U. Nr 80, poz. 721 z późn. zm.), w związku z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 25 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 154, poz. 958 ze zm) – informuje o zamiarze wywłaszczenia na cel publiczny – budowa   autostrady A2   – odcinek III od węzła „Tłuste” (m. Grodzisk Mazowiecki) do węzła „Pruszków” (m. Pruszków) – od km 439+230,00 do km 451+460,75  nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w  Pruszkowie, obręb 01, oznaczonej  jako działki ewidencyjne:  nr 8/1  o pow. 0,1008 ha i nr 8/3 o pow. 0,2288 ha

Jednocześnie zawiadamiam, że jeżeli w terminie dwóch miesięcy od dnia ogłoszenia niniejszej informacji nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do ww. nieruchomości, wszczęte zostanie postępowanie wywłaszczeniowe.

Czas wytworzenia informacji: 2012-08-06 15:28:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Dariusz Górecki
Czas udostępnienia informacji: 2012-08-06 15:28:54 Osoba udostępniająca informację: Dariusz Górecki
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 1471