Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI W SPRAWIE USTALENIA ODSZKODOWANIA ZA NIERUCHOMOŚĆ O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM W GMINIE LIW W OBRĘBIE LIW, DZ. NR 978/1, 1215/1, 779/1, 780/1
A A A

Wojewoda Mazowiecki – stosownie do art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194 z późn. zm.), art. 118 a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) – informuje, że zostały wydane decyzje w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomośi o nieuregulowanym stanie prawnym, położone w obrębie Liw gmina Liw, oznaczone w  ewidencji gruntów jako działki:

  • nr 978/1 o powierzchni 0,0006 ha,
  • nr 1215/1 o powierzchni 0,0019 ha,
  • nr 779/1 o powierzchni 0,0017 ha,
  • nr 780/1 o powierzchni 0,0070 ha,


które stały się z mocy prawa własnością Województwa Mazowieckiego z dniem 03.01.2011 r. na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 20/10 z dnia 10.11.2010 r., znak: WIŚ.II.KZ/PG.7119-D/355/10 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa – Węgrów, na odcinkach od km 44+000 (skrzyżowanie z DK nr 50) do km 75+309 oraz od km 75+898 do km 79+362 (rondo: ul. Piłsudskiego i ul. Słowackiego w m. Węgrów), sprostowanej postanowieniami Wojewody Mazowieckiego znak: WIŚ.II. KZ/PG.7119-D/355/10 z dnia: 11.04.2011 r., 31.05.2011 r., 25.07.2011 r., 13.10.2011 r., 31.08.2012 r. i 25.09.2012 r.

Jednocześnie informuję, że istnieje możliwość zapoznania się z treścią decyzji

  • nr 743/S/13 znak SPN-S 7570.727.2011.JM
  • nr 744/S/13 znak SPN-S 7570.727a.2011.JM
  • nr 745/S/13 znak SPN-S 7570.727b.2011.JM
  • nr 746/S/13 znak SPN-S 7570.727c.2011.JM


w Oddziale Skarbu Państwa i Nieruchomości w Delegaturze-Placówce Zamiejscowej w Siedlcach Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego ( Siedlce ul. Piłsudskiego 38, pokój 110).

Czas wytworzenia informacji: 2013-07-12 15:32:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Ewa Kraszewska-Suliba
Czas udostępnienia informacji: 2013-07-12 15:34:42 Osoba udostępniająca informację: Ewa Kraszewska-Suliba
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 698