Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
INSTRUKCJA OBSŁUGI
A A A

Informacje ogólne

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.), nakłada na organy władzy publicznej (określone w art. 4) obowiązek udostępniania informacji publicznej poprzez urzędowy publikator teleleinformatyczny - Biuletyn Informacji Publicznej (BIP). Biuletyn składa się z portalu strony głównej, prowadzonej przez ministra właściwego do spraw administracji publicznej, pod adresem www.bip.gov.pl oraz ze stron podmiotowych prowadzonych przez podmioty, które zostały do tego ustawowo zobowiązane.

Dostęp do niniejszej strony można uzyskać bezpośrednio pod adresem www.bip.mazowieckie.pl lub przez stronę główną Biuletynu Informacji publicznej www.bip.gov.pl. Na stronie głównej BIP należy wybrać z menu „Spis podmiotów”, następnie należy wskazać „Administrację rządową w terenie”. Pojawi się lista linków do wszystkich urzędów wojewódzkich w Polsce. Po wybraniu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego ukaże się strona zawierająca dane redaktora naczelnego BIP Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego i (w górnej części strony) właściwy adres do strony podmiotowej BIP Urzędu.

Informacje zawarte w BIP Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego podzielone są według treści na trzy główne działy określone jako: menu podmiotowe, menu przedmiotowe i poziome menu szybkiego dostępu u góry strony. Najprościej jedank uzyskać niezbędne informacje poprzez wyszukiwarkę, jeśli to nie przyniesie pożądanych efektów informację można odnaleźć korzystając z poniższych menu:

 Menu przedmiotowe

W menu przedmiotowym znajduje się w szczególności: niniejsza instrukcja, Poradnik Klienta, Praca w Urzędzie, Ogłoszenia, Obwieszczenia, Zamówienie Publiczne, Elektroniczna Skrzynka Podawcza, Przedsiębiorstwa Państwowe, Działalność Kontrolna Urzędu, Akty Prawne Wojewody, Rejestry, Ewidencje, Archiwa oraz Programy.

 • Poradnik Klienta zawiera informacje dotyczące sposobu załatwiania najczęściej występujących spraw wpływających do Urzędu. Informacji o sposobie załatwiania spraw nie wymienionych w Poradniku Interesanta udzielają wydziały Urzędu – adresy i numery telefonów dostępne są w poziomym menu szybkiego dostępu w pozycji „Kontakt”; 
 • Paca w Urzędzie jest zakładką w której są zamieszczane aktualne informacje dotyczące rekrutacji na wolne stanowiska pracy w Urzędzie;
 • W pozycji Ogłoszenia, Obwieszczenia publikowane są ogłoszenia Wydziałów/Biur Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie oraz obwieszczenia Wojewody Mazowieckiego;
 • Zamówienia Publiczne zawierają informacje o przetargach ogłaszanych przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki;
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza służy do składania podań, odwołań i wniosków w formie dokumentu elektronicznego;
 • Przedsiębiorstwa Państwowe zawierają informacje dotyczące przedsiębiorstw znajdujących się w nadzorze założycielskim Wojewody Mazowieckiego;
 • Zakładka kontrole zawiera informacje dotyczące działalności kontrolnej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego;
 • Teksty aktów prawnych Wojewody;
 • Majątek opisuje stan posiadania i zobowiązań urzędu;
 • Rejestry, Ewidencje, Archiwa zawierają informacje o prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach;
 • Programy zawierają informacje o programach w zakresie realizacji zadań publicznych prowadzonych w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim;
 • Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych zawiera informacje o udostępnianiu informacji publicznych w celu ponownego wykorzystywania.

Menu podmiotowe

W menu podmiotowym znajdują się elementy zawierające:

 • Sylwetki Wojewody, Wicewojewody, informacje o budżecie i działalnośći Wojewody, pomocy publicznej, oświadczeniach majątkowe oraz oświadczenie o stanie kontroli zarządczej;
 • Sylwetkę Dyrektora Generalnego oraz informację o zadaniach Dyrektora Generalnego ;
 • Omówienie struktury organizacyjnej administracji rządowej w terenie;
 • Zbiory linków do stron inspekcji, służb i straży wojewódzkich oraz jednostek podporządkowanych Wojewodzie, przy pomocy których Wojewoda wykonuje zadania należące do jego kompetencji;
 • Informacje o komisjach i zespołach działających przy Wojewodzie;
 • Strukturę organizacyjną Urzędu.

Poziome menu szybkiego dostępu

Poziome menu szybkiego dostępu zostało utworzone by umożliwić użytkownikom przyspieszony dostęp do najbardziej poszukiwanych informacji. Najważniejszymi pozycjami tego menu są: mapa witryny, wyszukiwarka, redakcja, pomoc, kontakt oraz łącza do strony głównej Biuletynu Informacji Publicznej a także do strony Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

 • Strona Główna BIP - zawiera link odsyłający do strony Głównej Biuletynu Informacji Publicznej;
 • Strona Główna MUW - zawiera link odsyłający do strony www.mazowieckie.pl;
 • Pozycja "Redakcja" zawiera dane kontaktowe redakcji Biuletynu Informacji Publicznej Mazowieckiego Urzedu Wojdewódzkiego;
 • Pomoc;
 • Mapa witryny służy łatwiejszemu zorientowaniu się użytkownika w układzie treści na stronie podmiotowej BIP Urzędu;
 • Wyszukiwarka pozwala na znalezienie poszukiwanej informacji;
 • Zakładka Kontakt zawierająca dane kontaktowe Urzędu.
Czas wytworzenia informacji: 2012-02-06 12:55:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Andrzej Nieszporek
Czas udostępnienia informacji: 2009-01-22 09:18:58 Osoba udostępniająca informację: Andrzej Nieszporek
Czas modyfikacji informacji: 2012-02-06 13:00:24 Osoba modyfikująca informację: Michał Kłosok
  ilość odwiedzin: 39142