Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
ZAW. O WYDANIU DECYZJI NR 111/2013 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI W ZAKRESIE LOTNISKA UŻYTKU PUBLICZNEGO DLA INWESTYCJI PN: BUDOWIE URZĄDZENIA DO OBSŁUGI RUCHU LOTNICZEGO, SYSTEMU NAWIGACYJNEGO W DZIELNICY WŁOCHY
A A A


OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

Na podstawie art. 10 oraz art. 7 ust. 1, 3 i 4 ustawy z dnia 12 lutego 2009r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego (Dz. U. Nr 42 poz. 340 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 22 marca 2013 r. zostało zakończone decyzją nr 111/2013 Wojewody Mazowieckiego postępowanie administracyjne w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego pn. „Budowa urządzenia do obsługi ruchu lotniczego, systemu nawigacyjnego ILS/DME RWY33 (ILS LOC33 i ILS GP33) obejmującej budowę fundamentów pod konstrukcję anten ILS  (wraz z montażem anten), montaż kontenerów na urządzenia radionawigacyjne i rozbudowę infrastruktury technicznej-przyłącza energetycznego i kanalizacji teletechnicznej”- na części działki nr ew.: 2/18, 2/88, 2/90, 45/1, 45/2, 45/3, 2/29, 2/44, 2/148, 2/150, 2/151, 2/156, 2/162, 2/164, 2/180, 2/190, 2/191, 2/192, 2/202, 2/203, 2/204, 2/205, 2/206, 2/211, 2/212, 2/213, 2/214, 2/215 z obrębu ewidencyjnego: 2-06-07,
- na części działki nr ew.: 9/12, 9/13, 9/14, 9/15 z obrębu ewidencyjnego: 2-06-16,
- na części działki nr ew.: 14/1, 20/5 z obrębu ewidencyjnego: 2-06-17,
- na części działki nr ew.: 2/1, 2/2, z obrębu ewidencyjnego: 2-06-20,
w jednostce ewidencyjnej: 146517_8, Dzielnica Włochy m.st. Warszawy.
Wnioskodawca: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, ul. Wieżowa 8, 02-047 Warszawa
    Niniejsze obwieszczenie spełnia wymóg art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego. Właścicielom i użytkownikom wieczystym nieruchomości objętych wnioskiem wojewoda wysłał zawiadomienia o zakończeniu postępowania.
    Decyzja do wglądu znajduje się w Wydziale Infrastruktury i Środowiska Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, wejście „F” od Al. Solidarności, II piętro, pok. 608 w dniach pn. w godz. 12:00-16:00, śr. i pt. w godz. 8:00-12:00.
WIŚ-II.7820.3.774.2012.BG2

 

Czas wytworzenia informacji: 2013-03-26 11:18:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Anna Czajkowska
Czas udostępnienia informacji: 2013-03-26 11:19:46 Osoba udostępniająca informację: Anna Czajkowska
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 619