Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
OGŁOSZENIE O TOCZĄCYM SIĘ POSTĘPOWANIU ODSZKODOWAWCZYM ZA NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONE W GMINIE KLWÓW, OZNACZONE W EWIDENCJI GRUNTÓW JAKO DZIAŁKI O NUMERACH 327/8 I 526/1
A A A

Wojewoda Mazowiecki – stosownie do art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 687), art. 118a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.
o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267) – informuje, że toczy się postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości, oznaczone w ewidencji gruntów jako działki:

  • numer 327/8 o powierzchni 0,0469ha, położona w gminie Klwów, w obrębie Kadź,
  • numer 526/1 o powierzchni 0,0355ha, położona w gminie Klwów, w obrębie Kadź,

które na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 1/2010 z dnia 5 stycznia 2010r., znak: WIŚ.R/PP/7119-Pz/8/09 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na „ Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 727 relacji Klwów – Przysucha - Szydłowiec - Wierzbica na odcinku od km 0+000 do km 10+182.50”, stały się własnością Województwa Mazowieckiego.

Czas wytworzenia informacji: 2013-10-10 14:09:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Ewa Kraszewska-Suliba
Czas udostępnienia informacji: 2013-10-10 14:11:02 Osoba udostępniająca informację: Ewa Kraszewska-Suliba
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 814