Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
ODDZIAŁ NIERUCHOMOŚCI DROGOWYCH - SPN.III
A A A

Oddział Nieruchomości Drogowych (SPN-III)

Kierownik:

Małgorzata Kamińska
tel. (22) 695-68-11
e-mail: mkulka@mazowieckie.pl, pok. 232

Zakres działania:

Do zadań Oddziału Nieruchomości Drogowych należy w szczególności:

  1. prowadzenie postępowań administracyjnych w I instancji w przedmiocie wywłaszczania oraz ustalenia odszkodowań za nieruchomości przeznaczone pod drogi publiczne zakwalifikowane do kategorii dróg krajowych i wojewódzkich;
  2. wydawanie decyzji odszkodowawczych w sprawach wynikających z przepisów o realizacji inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu na obszarze powiatu legionowskiego oraz nowodworskiego;
  3. stwierdzanie nabycia prawa użytkowania wieczystego, prawa własności budynków i innych urządzeń na rzecz operatora gazociągów przesyłowych Gaz-System S.A.;
  4. prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach wygaśnięcia i ustanowienia trwałego zarządu na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad;
  5. rozpatrywanie wniosków i przeprowadzanie w pierwszej instancji postępowań w trybie przepisów o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych w sprawach ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości w związku z realizacją inwestycji;
  6. prowadzenie postępowań administracyjnych i wydawanie decyzji w I instancji w sprawach nabycia z dniem 1 stycznia 1999r. przez Skarb Państwa lub właściwą jednostkę samorządu terytorialnego prawa własności gruntów pozostających w ich władaniu a zajętych pod drogi publiczne;
  7. rozpatrywanie skarg i wniosków wpływających do Oddziału, a także zgłaszanie, w oparciu o rozpatrzone skargi, wniosków o przeprowadzenie postępowań kontrolnych;
  8. prowadzenie postępowań odszkodowawczych za nieruchomości przejęte w trybie przepisów o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego;
  9. prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach ustanowienia trwałego zarządu na rzecz zakładającego lotnisko użytku publicznego oraz zarządzającego lotniskiem w trybie przepisów o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego.
Czas wytworzenia informacji: 2014-05-15 16:35:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Andrzej Nieszporek
Czas udostępnienia informacji: 2009-02-09 15:21:43 Osoba udostępniająca informację: Andrzej Nieszporek
Czas modyfikacji informacji: 2014-05-15 16:40:25 Osoba modyfikująca informację: Dariusz Górecki
  ilość odwiedzin: 35490