Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
BIURO WOJEWODY - STRONA GŁÓWNA
A A A

Biuro Wojewody BW

00-950 Warszawa, plac Bankowy 3/5, sekretariat: tel: 22 695 62 44, fax: 22 695 62 22, pokój nr 160

Godziny przyjęć:

poniedziałek - piątek 8.00 - 16.00

Dyrektor:

Janina Miszewska

e-mail: jmiszewska@mazowieckie.pl

 

Struktura Wydziału:

Samodzielne Stanowiska do Spraw Współpracy ze Społecznościami Lokalnymi – Kierownicy Delegatur:

Do zakresu działania Biura Wojewody należy, w szczególności:

1) zapewnienie obsługi w zakresie organizacji pracy Wojewody, Wicewojewody i Dyrektora Generalnego;

2)   realizacja zobowiązań wynikających z przyjętych przez Wojewodę zaproszeń, patronatów oraz uczestnictwa w komitetach honorowych;

3)   organizacja i obsługa, w tym protokolarna, oficjalnych wizyt oraz wyjazdów krajowych i zagranicznych Wojewody, Wicewojewody i Dyrektora Generalnego;

4)  przyjmowanie klientów w sprawach z zakresu petycji, skarg i wniosków zgłaszanych do Wojewody i Wicewojewody;

5)   prowadzenie spraw związanych z nadawaniem odznaczeń państwowych
i resortowych oraz przekazywaniem listów gratulacyjnych Prezesa Rady Ministrów jubilatom obchodzącym setną rocznicę urodzin;

6) organizacja współpracy Wojewody z parlamentarzystami, samorządem terytorialnym, partiami politycznymi oraz z kościołami i związkami wyznaniowymi;

7) organizacja współpracy Wojewody ze związkami zawodowymi i organizacjami pracodawców;

8)  organizacja współpracy Wojewody z organizacjami pozarządowymi;

9)  koordynacja funkcjonowania zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich oraz Państwowej Straży Rybackiej, w tym:

a)  przedstawianie opinii o kandydatach na kierowników zespolonych służb inspekcji i straży wojewódzkich oraz Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Rybackiej,

b)      nadzorowanie realizacji zaleceń Wojewody,

c)    dokonywanie oceny działalności na podstawie sprawozdań, planów rocznych lub innych opracowań;

10)  przedstawianie opinii o kandydatach na kierowników jednostek administracji niezespolonej;

11)  obsługa Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego;

12)  gromadzenie i przetwarzanie informacji o działalności Wojewody dotyczących Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince.

 

Czas wytworzenia informacji: 2015-02-11 14:13:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Paweł Stangret
Czas udostępnienia informacji: 2009-01-14 10:12:31 Osoba udostępniająca informację: Paweł Stangret
Czas modyfikacji informacji: 2015-02-11 14:13:12 Osoba modyfikująca informację: Paweł Wabik
  ilość odwiedzin: 20247