Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
SAMODZIELNE STANOWISKO PRACY W WYDZIALE BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO- WBZK-S
A A A

Samodzielne Stanowiska Pracy w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

 

Emilia Ługowska
Telefon/ Fax: 25 644-81-69
pokój nr:
e-mail: elugowska@mazowieckie.pl

Zakres działania:

1) weryfikowanie pod względem merytorycznym protokołów dot. szacowania strat z tytułu działania niekorzystnych zjawisk atmosferycznych sporządzonych przez gminy;
2) wystawianie Opinii Wojewody o wysokości poniesionej szkody w produkcji rolnej dla rolników  ubiegających się o różne formy pomocy;
3) współdziałanie z Mazowiecką Izbą Rolniczą;
4) współdziałanie z Mazowieckim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego;
5) rozpatrywanie wniosków gmin o dotacje na zwrot podatku akcyzowego do paliwa rolniczego;
6) rozliczenie sprawozdawczości gmin z zakresu zwrotu podatku akcyzowego;
7) przygotowywanie informacji przeznaczonych do zamieszczania w Biuletynie Informacji Publicznej oraz  na stronie internetowej Urzędu;
8) opracowywanie informacji i sprawozdań w zakresie prowadzonych zadań.

Czas wytworzenia informacji: 2013-01-04 10:59:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Paulina Żurawska
Czas udostępnienia informacji: 2013-01-04 09:53:32 Osoba udostępniająca informację: Paulina Żurawska
Czas modyfikacji informacji: 2013-01-04 11:05:27 Osoba modyfikująca informację: Paulina Żurawska
  ilość odwiedzin: 1970