Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
WI-R.7820.3.1.2014.EK OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
A A A

                                           OBWIESZCZENIE
                             WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

     Na podstawie art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego (Dz. U. z 2009 r., Nr 42,  poz. 340 z późn. zm.), zawiadamia się, że w dniu 04.03.2015 r. została wydana decyzja Nr 56/R/2015 o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego pn.: „Przebudowa lotniska Radom:
- przebudowa drogi kołowania DK-1 i płaszczyzny postoju samolotów na drogę kołowania DK-E kodu „D” wraz z oświetleniem nawigacyjnym i systemem odwodnienia nawierzchni,
- budowa płaszczyzny postoju samolotów PPS-1 wraz z oświetleniem nawigacyjnym, projektorowym i systemem odwodnienia płaszczyzny,
- budowa stacji transformatorowej SN/nN dla potrzeb PPS-1 na lotnisku Radom.”
Numery ewidencyjne działek usytuowania obiektu: 1/115, 1/120, 1/122, 1/124, 1/70, 1/34; obręb 0031 Dzierzków 1.
    Inwestorem przedsięwzięcia jest Port Lotniczy Radom S.A., ul. Kaszubska 2, 26-600 Radom. 
    Od powyższej decyzji stronie przysługuje prawo do wniesienia odwołania do Ministra Infrastruktury i Rozwoju, za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego w terminie  14 dni od jej skutecznego doręczenia.
   Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U.  2013 r., poz. 267 z późn. zm.), w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia. 
    Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Oddział w Delegaturze-Placówce Zamiejscowej w Radomiu, ul. Żeromskiego 53, pokój 205, (od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 -16.00).

WI-R.7820.3.1.2014.EK

 

 

Czas wytworzenia informacji: 2015-03-05 13:31:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Agnieszka Sztompka
Czas udostępnienia informacji: 2015-03-05 13:34:15 Osoba udostępniająca informację: Agnieszka Sztompka
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 171