Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
ZAW. O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O POZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI: ODBUDOWA STOPNIA WODNEGO DĘBE, W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ ZAPORY BOCZNEJ ŁACHA - KANIA
A A A

                                                                                                                                                     

 

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

 

Zgodnie z art. 7 ust. 1 oraz art. 7 ust. 3, w związku z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 10 sierpnia 2010 roku o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz. U. z 2010 r., nr 143, poz. 963 z późn. zm.) oraz art. 61 § 4,
w związku z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267, t.j.) – dalej K.p.a., niniejszym informuję, że
w następstwie wniosku z dnia 15 kwietnia 2013 roku (data wpływu do Urzędu 16 kwietnia 2013 roku) skutecznie uzupełnionego w dniu 28 maja 2013 roku, inwestora – Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Zarzecze 13b, 03-194 Warszawa, reprezentowanego przez p. Zenona Chęć, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji
o pozwoleniu na realizację inwestycji:

 

odbudowa stopnia wodnego Dębe, w części dotyczącej zapory bocznej Łacha - Kania, wraz z budową i przebudową infrastruktury towarzyszącej, w ramach realizacji zadania
pn. „odbudowa zapory bocznej Jeziora Zegrzyńskiego Łacha - Kania”, zlokalizowanej na terenie działek w granicach powiatu legionowskiego, województwa mazowieckiego,
wg. poniższego zestawienia:

 

Lp.

Dotychczasowi właściciele

Użytkownik wieczysty, władający, trwały zarząd

Nr działki istniejącej

Nr działki przewidzianej pod inwestycję

Nr działki pozostającej

 

powierzchnia w ha

powierzchnia w ha

powierzchnia        w ha

 

1

2

3

4

5

6

 

obręb 17 Łacha, gmina Serock

 

1

Wspólnota Gruntowa Wsi Łacha

 

759/3

759/3

 

 

0,1659

0,1659

 

 

2

Skarb Państwa

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Zarzecze 13B, 03-194 Warszawa

891

891

 

 

6,6902

6,6902

 

 

obręb 19 Nowa Wieś, gmina Serock

 

3

Skarb Państwa

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Zarzecze 13B, 03-194 Warszawa

1064

1064

 

89,5309

89,5309

 

4

Skarb Państwa

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Zarzecze 13B, 03-194 Warszawa

1065

1065

 

 

16,8583

16,8583

 

 

obręb 12 Kania Nowa, gmina Serock

 

5

 

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Zarzecze 13B, 03-194 Warszawa

302

302

 

 

3,3904

3,3904

 

 

 

Stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267, t.j.) – dalej K.p.a., informuję, że akta przedmiotowej sprawy, znajdują się do wglądu w Wydziale Infrastruktury i Środowiska Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, pokój 603, gdzie w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego obwieszczenia, strony mogą się zapoznać z materiałem dowodowym w niej zgromadzonym.

 

Doręczenie niniejszego obwieszczenia, zgodnie z art. 49 K.p.a., uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Zgodnie z art. 41 §1 K.p.a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele
i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W myśl art. 41 § 2 K.p.a. zaniedbanie tego obowiązku powoduje, że doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

 

 

 

    WIŚ-III.7820.1.3.2013.JS

 

 

Czas wytworzenia informacji: 2013-06-18 11:00:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Anna Czajkowska
Czas udostępnienia informacji: 2013-06-18 11:00:36 Osoba udostępniająca informację: Anna Czajkowska
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 503