Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
ZAW. O WYDANIU DECYZJI NR 1/2012 ZNAK WIŚ-O.7820.2.3.2012.HP O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ PN: BUDOWA NOWEGO PRZEBIEGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 627 RELACJI OSTROŁĘKA - OSTRÓW MAZOWIECKA - MAŁKINIA - KOSÓW LACKI - SOKOŁÓW PODLASKI
A A A

                  OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

    Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. - o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008r. nr 193 poz. 1194 z późn. zm.) zawiadamia się, że w dniu  21 listopada 2012r. została  wydana decyzja Nr 1/2012 znak WIŚ-O.7820.2.3.2012.HP  o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej „budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 627 relacji Ostrołęka - Ostrów Mazowiecka - Małkinia - Kosów Lacki - Sokołów Podlaski, na odcinku o długości ok. 15 km: od m. Treblinka km 60+600 do m. Kosów Lacki km 74+215 na terenie gmin: Małkinia Górna, Kosów Lacki, powiatów ostrowskiego i sokołowskiego, województwa mazowieckiego”.
    Inwestorem przedsięwzięcia jest zarządca drogi: Zarząd Województwa Mazowieckiego, reprezentowany przez Pana Zbigniewa Ostrowskiego p.o. Dyrektora Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie.

    Nr ewidencyjne działek usytuowania obiektu - drogi (tłustym drukiem - numery działek przeznaczone pod przejęcie dla inwestycji, w nawiasach - numery działek po podziale):
Powiat Ostrowski
Gmina Małkinia, obręb Treblinka - 25/9 (25/37, 25/36); 25/22 (25/39, 25/38); 25/25 (25/41, 25/40, 25/42); 25/26 (25/43, 25/44, 25/45, 25/46, 25/47). Gmina Małkinia, obręb Poniatowo
141/1 (141/3, 141/4, 141/5); 221 (221/1, 221/2, 221/3); 141/2 (141/6, 141/7, 141/8, 141/9, 141/10); 645 (645/1, 645/2); 259 (259/1, 259/2); 260; 261 (261/1, 261/2).
Powiat Sokołowski
Gmina Kosów, obręb Wólka Okrąglik - 1185; 1319/2 (1319/3, 1319/4, 1319/5, 1319/6, 1319/7, 1319/8, 1319/9, 1319/10, 1319/11); 1320/2 (1320/3, 1320/4, 1320/5, 1320/6); 76/1 (76/2, 76/3, 76/4); 81/1 (81/2, 81/3); 78 (78/1, 78/2); 386 (386/1, 386/2); 390 (390/1, 390/2). Gmina Kosów, obręb Guty-24 (24/1, 24/2, 24/3, 24/4); 25 (25/1, 25/2); 529 (529/1, 529/2); Gmina Kosów, obręb Albinów- 437 (437/1, 437/2, 437/3, 437/4, 437/5); Gmina Kosów, obręb Kosów - 1638 (1638/1, 1638/2, 1638/3), 1376/3 (1376/4, 1376/5, 1376/6, 1376/7, 1376/8, 1376/9, 1376/10); 1376/1;1404 (1404/1, 1404/2); 1406 (1406/1, 1406/2); 1407 (1407/1, 1407/2); 1597 (1597/1, 1597/2, 1597/3); 1581/1 (1581/3, 1581/4); 1449/2 (1449/3, 1449/4); 1595 (1595/1, 1595/2); 1615 (1615/1, 1615/2, 1615/3, 1615/4, 1615/5); 1636/2 (1636/5, 1636/6); 1635/1 (1635/3, 1635/4); 1636/1 (1636/3, 1636/4); 1635/2 (1635/5, 1635/6, 1635/7); 1771 (1771/1, 1771/2); 731/1 (731/6, 731/7, 731/8).
    Nr ew. działek przeznaczone pod przebudowę urządzeń infrastruktury technicznej i dróg innej kategorii, niewchodzące w skład projektowanego pasa drogowego (tłustym drukiem - numery działek po podziale na których występuje linia czasowego zajęcia):
Powiat Ostrowski
Gmina Małkinia, obręb Treblinka- 25/9 (25/37, 25/36),  25/25 (25/41, 25/40, 25/42),  25/24; 25/26 (25/43, 25/44, 25/45, 25/46, 25/47); Gmina Małkinia, obręb Poniatowo - 221 (221/1, 221/2, 221/3);
Powiat Sokołowski
Gmina Kosów, obręb Wólka Okrąglik - 1275; 1319/2 (1319/3, 1319/4, 1319/5, 1319/6, 1319/7, 1319/8, 1319/9, 1319/10, 1319/11); 1184; 1320/2 (1320/3, 1320/4, 1320/5, 1320/6); 447; Gmina Kosów, obręb Albinów- 437(437/1, 437/2, 437/3, 437/4,437/5); 450; Gmina Kosów, obręb Kosów - 1376/3 (1376/4, 1376/5, 1376/6, 1376/7, 1376/8, 1376/9, 1376/10), 1635/2 (1635/5, 1635/6, 1635/7),  1771 (1771/1, 1771/2); 1777; 259; 1638 (1638/1, 1638/2, 1638/3); 1615 (1615/1, 1615/2, 1615/3, 1615/4, 1615/5); 1614; 767.
    Od niniejszej decyzji stronie przysługuje prawo do wniesienia odwołania w terminie 14 dni od skutecznego doręczenia , do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego. Zgodnie z art. 49 Kpa, doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
    Z treścią decyzji oraz z dokumentacja sprawy można się zapoznać w Wydziale Infrastruktury i Środowiska Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Oddział w Delegaturze-Placówce Zamiejscowej w Ostrołęce (ul. Gorbatowa 15, 00-400 Ostrołęka,  pokój nr 35).

Znak sprawy: WIŚ-O.7820.2.3.2012.HP 
    

Czas wytworzenia informacji: 2012-11-23 14:18:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Anna Czajkowska
Czas udostępnienia informacji: 2012-11-23 14:44:39 Osoba udostępniająca informację: Anna Czajkowska
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 1297