Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
INFORMACJA O ZAMIARZE WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA W SPRAWIE OGRANICZENIA SPOSOBU KORZYSTANIA Z NIERUCHOMOŚCI W DAWIDACH ORAZ JAWOROWEJ
A A A

Wojewoda Mazowiecki – stosownie do art. 30 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych (Dz. U. Nr 80, poz. 721 ze zm.) w związku z art. 5 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji dróg krajowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 220, poz.1601) i art. 6 ust.1 i 2 ustawy z dnia 25 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U Nr 154, poz.958)  oraz art.114 ust.3 i 4, art.115 ust.3 i  art.124 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.: Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) – informuje o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym: położonych w Dawidach, gmina Raszyn, oznaczonych jako działki ewidencyjne:

  • nr 29 o powierzchni 0,2700 ha, pow. zajęcia nieruchomości 0,0186 ha
  • nr 31 o powierzchni 0,8600 ha, pow. zajęcia nieruchomości 0,0504 ha
  • nr 38 o powierzchni 0,1400 ha, pow. zajęcia nieruchomości 0,0052 ha
  • nr 41 o powierzchni 0,1100 ha, pow. zajęcia nieruchomości 0,0111 ha

oraz w Jaworowej, gmina Raszyn, oznaczonych jako działki ewidencyjne:

  • nr 421    o powierzchni 0,4800 ha, pow. zajęcia nieruchomości 0,1169 ha
  • nr 441/2 o powierzchni 0,3000 ha, pow. zajęcia nieruchomości 0,0120 ha
  • nr 442/1 o powierzchni 0,1905 ha, pow. zajęcia nieruchomości 0,0405 ha
  • nr 443/2 o powierzchni 0,5500 ha, pow. zajęcia nieruchomości 0,0208 ha
  • nr 445/2 o powierzchni 0,0032 ha, pow. zajęcia nieruchomości 0,0032 ha

poprzez udzielenie zezwolenia na przeprowadzenie na  ww. działkach prac związanych z oczyszczeniem istniejącego rowu melioracyjnego, wycinką istniejącego drzewostanu oraz wymianą sączków systemu melioracyjnego w związku z realizacją celu publicznego – budowa drogi ekspresowej w korytarzu zarezerwowanym pod autostradę A2 (Południowa Obwodnica Warszawy) – odcinek węzeł „Lotnisko”(z węzłem)-węzeł „Puławska” (z węzłem) wraz z przebudową infrastruktury technicznej, zgodnie z wydanym pozwoleniem na budowę z dnia 31.10.2008 r. -  decyzja nr 349/08.

Jednocześnie zawiadamiam, że jeżeli w terminie dwóch miesięcy od dnia ogłoszenia niniejszej informacji nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do ww. nieruchomości, wszczęte zostanie postępowanie w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości.

Czas wytworzenia informacji: 2010-10-25 16:44:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Dariusz Górecki
Czas udostępnienia informacji: 2011-02-11 13:42:35 Osoba udostępniająca informację: Dariusz Górecki
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 1765