Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
ODDZIAŁ SKARBU PAŃSTWA I NIERUCHOMOŚCI SPN-R
A A A

Oddział Skarbu Państwa i Nieruchomości SPN-R

Kierownik:

Władysława Mechlińska 
e-mail: wmechlinska@mazowieckie.pl
tel. 48 362 02 24
pokój nr 208

Kancelaria Oddziału:

Aneta Kwiecień
e-mail: akwiecien@mazowieckie.pl
tel. 48 362 09 44
fax. 48 362 06 93
pokój 209

Zakres Działania:

 1. Realizacja zadań wynikających z:
  • ustawy o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej,
  • aktów własności ziemi,
  • zarzutów przejęcia nieruchomości z naruszeniem prawa,
 2. Prowadzenie postępowań administracyjnych i wydawanie decyzji w I instancji dotyczących stwierdzenie nabycia z mocy prawa oraz przekazywania mienia ogólnonarodowego na rzecz właściwych gmin,
 3. Prowadzenie postępowań administracyjnych i  wydawanie decyzji w I instancji dotyczących stwierdzenie nabycia z mocy prawa na  własność gmin państwowych, nieruchomości rolnych nie przekazanych do dnia 30.06.2000r. do zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.
 4. Nadzór nad realizowanymi przez starostów zadaniami z zakresu administracji rządowej wynikającymi z:
  • dekretu o wpisywaniu w księgach hipotecznych (gruntowych) prawa własności nieruchomości przejętych na cele reformy rolnej,
  • dekretu o uwłaszczeniu i o uregulowaniu innych spraw związanych z reformą rolną i osadnictwem rolnym.

Dorota Kowalska, e-mail: dkowalska@mazowieckie.pl
Lidia Herc-Morąg, e-mail: lherc-morag@mazowieckie.pl
tel. 48 362 03 56, 362 06 46, pok. 212

 1. Prowadzenie postępowań w oparciu o przepisy ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, w tym:
  • stwierdzenie przejęcia w trwały zarząd Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad nieruchomości Skarbu Państwa,
  • prowadzenie postępowań wywłaszczeniowo-odszkodowawczych i odszkodowawczych dotyczących dróg krajowych i wojewódzkich,
  • udzielanie zezwoleń na niezwłoczne zajęcie nieruchomości

W odniesieniu do inwestycji objętych:    

 • Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 7/07 z dnia 12 września 2007r., znak: WI.R.WL-7047/5/07 o ustaleniu liokalizacji drogi, dla inwestycji „Rozbudowa drogi krajowej Nr 79, na odcinku Ryczywół – Kozienice, od km 65+053 do km 80+449“, wraz z budową, rozbudową i przebudową urządzeń i instalacji infrastruktury,
 • Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 1/2008 z dnia 14 kwietnia 2008r., znak: WI.R./IM/7047-Rd/1/08 o ustaleniu liokalizacji drogi, dla inwestycji polegającej na budowie obwodnicy Iłży w ciągu drogi krajowej nr 9 Radom – Rzeszów na odcinku od km 0+000 do km 7+200,
 • Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 5/09 z dnia 21 sierpnia 2009r., znak WI.R-PP/7119-Rd/3/09 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na „Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 787 relzacji Pionki – Zwoleń na odc. Od km 9+940 do km 12+730 wraz z przebudową mostu na rowie melioracji szczegółowych R-A w km 10+904 w miejscowości Sucha”,
 • Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 8/09 z dnia 29 września 2009r., znak: WIŚ-R/IM/7119-Rd/5/09 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 737 realizowanej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa istniejącego obiektu mostowego w miejscowości Poświętne przez ciek bez nazwy w km 19+792 drogi wojewódzkiej nr 737 wraz z dojazdami“,
 • Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 9/09 z dnia 30 września 2009r., znak: WIŚ-R/IM/7119-Rd/4/09 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 737 realizowanej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa istniejącego obiektu mostowego w miejscowości Jedlnia przez rzekę Leniwą w km 19+217 drogi wojewódzkiej nr 737 wraz z dojazdami“,
 • Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 2/2010 z dnia 18 stycznia 2010r., znak: WIŚ.R-PP/7119-Gj/9/09 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: „Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 728 relacji Grójec – Nowe Miasto n/Pilicą na odcinku: od km ok. 23+100 na terenie miasta Mogielnica do km 30+625 (granicy pomiędzy gminami Mogielnica i Nowe Miasto n/Pilicą,
 • Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 3/09 z dnia 14 lipca 2009r. ;znak: WI.R-PP/7119-Rd/2/09 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na : „Rozbudowie skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 733 w km 23+130 z drogą wojewódzką Nr 744 w km 7+840 oraz drogą powiatową 3540W w miejscowości Parznice“,
 • Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 3/08 z dnia 21 listopada 2008r., znak: WI.R.WL-7047-Zw/5/08 o ustaleniu lokalizacji drogi dla inwestycji „Rozbudowa drogi krajowej Nr 79 Warszawa – Sandomierz, na odcinku w Zwoleniu, od km 105+505,50 do km 108+108,97“,
 • Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 6/09 z dnia 9 września 2009r., znak: WIŚ.R/JS/7119-Gi/7/09 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: „Budowa kładki dla pieszych i rowerzystów nad obwodnicą Drwalewa i Chynowa w ciągu drogi krajowej nr 50 w m. Chynów Podyuchowny, gm. Chynów“,
 • Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 2/09 z dnia 31 marca 2009r., znak: WI.R./JS/7119-Bi/2/08 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: „Rozbudowa drogi krajowej nr 7 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Białobrzegi – Jedlińsk od km 443+895 do km 459+594 wraz z przebudową istniejącej sieci uzbrojenia terenu, w tym urządzeń, których przebudowa wymaga wyjścia poza teren inwestycji,

Aneta Zawodnik, e-mail: azawodnik@mazowieckie.pl
Beata Cieślik, e-mail: bcieslik@mazowieckie.pl
Agnieszka Minda, e-mail: aminda@mazowiecki.pl
tel. 48 362 03 76, 362 07 40, pok. 210 

W odniesieniu do inwestycji objętych:    

 • Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 1/09 z 12 marca 2009r., znak: WI.R.-PP/7119-Zw/1/08 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej – „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 733 na odcinku od ronda w miejscowości Tczów do skrzyżowania z drogą krajową nr 12 na odcinku od km 55+716 do km 61+208 na terenie gminy Tczów i Gózd”,
 • Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 7/04 z dnia 2 lipca 2004r., znak: WRR.R.7047/16/04/JS o ustaleniu lokalizacji drogi ekspresowej S7 na odcinku Grójec – Białobrzegi od km 418+546 do km 436+380 (od obwodnicy m. Grójec do obwodnicy m. Białobrzegi),
 • Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 8/04 z dnia 2 lipca 2004r., znak: WRR.R.7047/18/04/MK o ustaleniu lokalizacji drogi ekspresowej S7 na odcinku Białobrzegi – Jedlińsk od km 443+895 do km 459+594/ od miejsca włączenia nowo wybudowanej obwodnicy do m. Jedlińsk do połączenia z istniejącym 2-jezdniowym odcinkiem,
 • Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 1/2005 z dnia 20 stycznia 2005r., znak: WRR.R.7047/23/04/JS o ustaleniu lokalizacji drogi dla inwestycji: rozbudowa drogi krajowej Nr 7 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku obwodnicy Grójca od km 410+260 do km 418+546 wraz z przebudową urządzeń infrastruktury, w tym urządzeń, których przebudowa wymaga wyjścia poza teren niezbędny dla obiektów budowlanych,
 • Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 2263/04 z dnia 20 października 2004r., znak: WRR.II-7046-D/159/04 o ustaleniu lokalizacji dla inwestycji - rozbudowa drogi krajowej nr 50 – Zadanie I – odcinek od m. Grójec do m. Góra Kalwaria – od km 148+800,00 do km 175+764,03 – wraz z budową obwodnicy m. Słomczyn i obwodnicy m. Drwalew i m. Chynów – oraz wraz z przebudową urządzeń infrastruktury technicznej również poza terenem niezbędnym dla obiektów budowlanych,
 • Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 2/2007 z dnia 8 marca 2007r. o ustaleniu lokalizacji drogi, dla inwestycji – „Rozbudowa skrzyżowań ulic Limanowskiego- 1905 Roku- Łukasika wraz z infrastrukturą techniczną w liniach rozgraniczenia inwestycji i poza tymi liniami - będącej etapem I przebudowy drogi krajowej Nr 12 na odcinku ul. 1905 Roku”,

Dagmara Potocka, e-mail: dpotocka@mazowieckie.pl
Joanna Simlat, e-mail: jsimlat@mazowieckie.pl
tel. 48 362 09 07, pok. 300

W odniesieniu do inwestycji objętych:    

 • Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 4/09 z 14 lipca 2009r., znak: WI.R.-PP/7119-Rd/1/09 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej – „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 732 relacji Stary Gózd – Przytyk na całej długości, tj. od km 0+000 do km 16+580”,
 • Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 1/2010 z 5 stycznia 2010r., znak: WIŚ.R/PP/7119-Pz/8/09 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej – „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 727 relacji Klwów – Przysucha –Szydłowiec – Wierzbica na odcinku od km 0+000 do km 10+182.50”,

Anna Sochacka, e-mail: asochacka@mazowieckie.pl
Eliza Przegalińska, e-mail: eprzegalinska@mazowieckie.pl
tel. 48 362 09 02, pok. 300A

W odniesieniu do inwestycji objętych:

 • Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 5/2010 z dnia 15 października 2010r., znak WIŚ.R/PP/7119-Sz/2/2010 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej – „Budowa drogi krajowej nr S7 o parametrach trasy ekspresowej na odcinku: koniec obwodnicy Radomia – granica województwa mazowieckiego – etap I – od km 487+104,15 do km 506+802,18”

Agnieszka Bojara, e-mail: abojara@mazowieckie.pl , tel. 48 362 07 17, pok. 300 B
Beata Cieślik, e-mail: bcieslik@mazowieckie.pl , tel. 48 362 03 76, pok. 210 
Olga Tuszyńska, otuszynska@mazowieckie.pl , tel. 48 362 07 40, pok. 210

 • Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 2/2011 z dnia 6 lipca 2011r., znak WIŚ.R/PP/7119-Rd/4/2010 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej – „Budowa obwodnicy Radomia w ciągu drogi krajowej nr 7 na parametrach drogi ekspresowej – ETAP I od km 0+000,00 do km 22+350,00”

Agnieszka Bojara, e-mail: abojara@mazowieckie.pl , tel. 48 362 07 17, pok. 300 B
Lidia Herc-Morąg, e-mail: lherc-morag@mazowieckie.pl , tel. 48 362 06 46, pok. 212

 • Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 1/2011 z dnia 21 kwietnia 2011r., znak WIŚ.R.PP.7119-Rd.1.2011 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej – Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 740 relacji Radom – Potworów na odcinku: od km 15+527 do km 17+775

Dagmara Potocka, e-mail: dpotocka@mazowieckie.pl
Joanna Simlat, e-mail: jsimlat@mazowieckie.pl
tel. 48 362 09 07, pok. 300

 1. Prowadzenie postępowań:
  • dotyczących stwierdzenia nabycia z mocy prawa oraz przekazywania mienia Skarbu Państwa na rzecz jednostek samorządu terytorialnego / powiatów i województwa,
  • stwierdzających nabycie z mocy prawa na własność jednostek samorządu terytorialnego lub Skarbu Państwa gruntów znajdujących się w ich władaniu w dniu 31 grudnia 1998r., a zajętych pod drogi publiczne,

Justyna Stańczykowska-Telka, e-mail: jstanczykowska-telka@mazowieckie.pl
Barbara Król, e-mail: bkrol@mazowieckie.pl
tel. 48 362 06 45, pok. 213

Czas wytworzenia informacji: 2013-01-02 12:00:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Michał Kłosok
Czas udostępnienia informacji: 2009-04-01 10:07:29 Osoba udostępniająca informację: Michał Kłosok
Czas modyfikacji informacji: 2013-01-02 12:00:49 Osoba modyfikująca informację: Michał Kłosok
  ilość odwiedzin: 34926