Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
OBWIESZCZENIE O WYDANIU POSTANOWIENIA WOJEWODY MAZOWIECKIEGO O UZUPEŁNIENIU DECYZJI WOJEWODY MAZOWIECKIEGO NR 723/S/13 Z DNIA 03.07.2013 R. STWIERDZAJĄCEJ NABYCIE PRZEZ GMINĘ MIASTO SULEJÓWEK NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W SULEJÓWKU, DZ. NR 117
A A A

Wojewoda Mazowiecki informuje, że na podstawie art. 111 § 1 i § 1b ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z  2013 r., poz. 267) zostało wydane postanowienie o uzupełnieniu decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 723/S/13 z dnia 03.07.2013 r. znak SPN-S.7533.249.2011.JM stwierdzającej nabycie przez Gminę Miasto Sulejówek, na podstawie art. 73 ust.1 i 3 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133, poz. 872, z późn. zm.), z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności nieruchomości, położonej w Sulejówku, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu 3 jako działka nr 117 o pow. 0,0166 ha,  zajętej pod drogę publiczną – gminną część ulicy Pułaskiego w Sulejówku

Jednocześnie informuję, że istnieje  możliwość zapoznania się z treścią postanowienia:

  1. nr  60/S/13 znak SPN-S 7533.249.2011.JM

w Oddziale Skarbu Państwa i Nieruchomości w Delegaturze-Placówce Zamiejscowej w Siedlcach Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego ( Siedlce ul. Piłsudskiego 38, pokój 110).

Czas wytworzenia informacji: 2013-09-23 09:17:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Ewa Kraszewska-Suliba
Czas udostępnienia informacji: 2013-09-23 09:19:24 Osoba udostępniająca informację: Ewa Kraszewska-Suliba
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 698