Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
ODDZIAŁ LEGALIZACJI POBYTU I - WSC-II
A A A

Oddział Legalizacji Pobytu I - WSC-II

Kierownik:

Anna Kamińska

pokój nr 45
e-mail: legalizacjapobytu@mazowieckie.pl
faks: (22) 831-53-73

Zastępca Kierownika:

Michał Lewandowski

pokój nr 46
e-mail: legalizacjapobytu@mazowieckie.pl
faks: (22) 831-53-73

Informacja Oddziału Legalizacji Pobytu

Zakres działania:

  1. Prowadzenie spraw związanych z legalizacją pobytu cudzoziemców na terytorium RP, w tym prowadzenie postępowań do wydania decyzji w sprawach o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, na pobyt stały, na pobyt rezydenta długoterminowego UE.
  2. Prowadzenie postępowań w zakresie cofnięcia udzielonych zezwoleń.
  3. Kierowanie zawiadomień do prokuratur o domniemaniu popełnienia przestępstwa i wniosków o ukaranie do sądów.
  4. Współpraca z placówkami konsularnymi Rzeczypospolitej Polskiej w sprawach z zakresu legalizacji pobytu cudzoziemców.
  5. Współpraca z placówkami konsularnymi państw obcych w sprawach z zakresu legalizacji pobytu.
  6. Realizacja zadań wynikających z ustawy o dostępie do informacji publicznej.
Czas wytworzenia informacji: 2014-05-08 11:05:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Andrzej Nieszporek
Czas udostępnienia informacji: 2009-03-16 11:24:36 Osoba udostępniająca informację: Andrzej Nieszporek
Czas modyfikacji informacji: 2014-05-08 11:07:25 Osoba modyfikująca informację: Michał Lewandowski
  ilość odwiedzin: 79872