Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
ODDZIAŁ SKARBU PAŃSTWA I NIERUCHOMOŚCI SPN-S
A A A

Oddział Skarbu Państwa i Nieruchmośći SPN-S

Kierownik:

Maria Pietrulewicz
tel/fax: (25) 644-81-78
e-mail: mpietrulewicz@mazowieckie.pl
pok. 307

Zakres Działania:

 1. Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w tym:
  • potwierdzanie prawa do rekompensaty,
  • dokonywanie adnotacji na zaświadczeniach i decyzjach,  wydanych na podstawie odrębnych przepisów,  o wybranej formie realizacji prawa do rekompensaty,
  • prowadzenie rejestru wojewódzkiego osób uprawnionych do rekompensaty  oraz przekazywanie danych z tego rejestru do rejestru centralnego.
 2. Prowadzenie postępowań w oparciu o przepisy ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, w tym:
  • prowadzenie postępowań wywłaszczeniowo-odszkodowawczych i odszkodowawczych dotyczących dróg krajowych i wojewódzkich,
  • udzielanie zezwoleń na niezwłoczne zajęcie nieruchomości przeznaczonych na drogi krajowe i wojewódzkie,
  • stwierdzanie nabycia prawa trwałego zarządu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad  do nieruchomości Skarbu Państwa.

Barbara Zdunek, e-mail: bzdunek@mazowieckie.pl
tel. (25) 644-71-53, pok. 301
Agnieszka Pogonowska-Wróbel, e-mail: apogonowska@mazowieckie.pl
tel. (25) 644-71-53, pok. 301

 1. Prowadzenie postępowań w sprawach:
 • wynikających z  dekretu PKWN z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej,
 • aktów własności ziemi,
 • zarzutów przejęcia nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa z naruszeniem prawa,
 • przekazywania lasów i gruntów do zalesienia w zarząd Lasów Państwowych,
 • prowadzenie postępowań w II instancji dotyczących odwołań od decyzji Starostów w sprawie zwrotu wywłaszczonych nieruchomości,
 • prowadzenie postępowań w II instancji dotyczących odwołań od decyzji Starostów w sprawie ustalania odszkodowań za grunty przejęte pod drogi publiczne.

Marian Sierociuk, e-mail: msierociuk@mazowieckie.pl
tel/fax (25) 644-81-78, pok. 309

 1. Prowadzenie postępowań administracyjnych i wydawanie decyzji w I instancji w sprawach:
 • dotyczących stwierdzenia nabycia z mocy prawa oraz przekazywania mienia ogólnonarodowego (państwowego) na rzecz właściwych gmin,
 • dotyczących stwierdzenia nabycia z mocy prawa  oraz przekazywania mienia Skarbu Państwa na rzecz jednostek samorządu terytorialnego (powiatów i województwa),
 • dotyczących stwierdzenia nabycia z mocy prawa na własność jednostek samorządu terytorialnego lub Skarbu Państwa gruntów znajdujących się w ich władaniu w dniu 31 grudnia 1998 r.,  nie stanowiących ich własności,  a zajętych pod drogi publiczne,
 • stwierdzenia nabycia z mocy prawa na własność gmin, państwowych nieruchomości rolnych nie przekazanych do dnia 30 czerwca 2000 r.  do zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Anna Klimek-Wilkoń, e-mail: aklimekwilkon@mazowieckie.pl
tel. (25) 644-71-53, pok. 200
Daniel Strus, e-mail: dstrus@mazowieckie.pl
tel. (25)  644-71-53, pok. 200
Joanna Bąbiak, e-mail: jbabiak@mazowieckie.pl
tel. (25) 644-81-78, pok. 308

Czas wytworzenia informacji: 2011-02-16 13:24:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Michał Kłosok
Czas udostępnienia informacji: 2009-05-11 12:54:07 Osoba udostępniająca informację: Michał Kłosok
Czas modyfikacji informacji: 2011-02-16 13:26:06 Osoba modyfikująca informację: Michał Kłosok
  ilość odwiedzin: 34065