Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
WI-III.7840.7.38.2015.BG1 OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
A A A

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

 

Niniejszym informuję, na podstawie art. 9ac ust. 1a, w związku z art. 9ac ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1594, z późn. zm.), że postępowanie wszczęte na wniosek inwestora PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, reprezentowanego przez pełnomocnika p. Emila Onderkę, w sprawie wydania pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.:

 

„Przebudowa i rozbudowa (modernizacja) linii kolejowej nr 8 Warszawa Okęcie – Radom, na obszarze LCS Warszawa Okęcie, na odcinku: stacja Piaseczno od km 21,300 do km 24,950”.

 

zostało zawieszone, z dniem 22 kwietnia 2015 roku, na podstawie przepisów art. 98 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z późn. zm.) - dalej jako Kpa, wydanym przez Wojewodę Mazowieckiego, w dniu 22 kwietnia 2015 roku, postanowieniem nr 144/III/2015, znak: WI-III.7840.7.38.2015.BG1.

 

Roboty budowlane będą realizowane na działkach ewidencyjnych (oznaczonych jako dz. ew., przy czym (cz. dz.) oznacza część wymienionej działki, wskazaną na mapie w projekcie zagospodarowania terenu) zlokalizowanych na terenie powiatu piaseczyńskiego:   
w Gminie Lesznowola:
obręb 0021 Nowa Iwiczna dz. ew. nr: 99 (cz. dz.), 10/25 (cz. dz.), 10/33,
obręb 0025 Stara Iwiczna dz. ew.: 117/4, 117/3, 62/1  62/4, 62/6, 63/2 (cz. dz.), 166 (cz. dz.),
obręb 0015 Łoziska dz. ew. nr: 194/3,
w Gminie Piaseczno Miasto:
obręb 0013 Piaseczno dz. ew. nr: 82 (cz. dz.), 79, 81/1, 84/1, 59/3,
obręb 0014 Piaseczno dz. ew. nr: 5 (cz. dz.), 4/10,
obręb 0037 Piaseczno dz. ew. nr: 1/4 (cz. dz.),
obręb 0053 Piaseczno dz. ew. nr: 53, 23/42, 23/44, 58/1,
obręb 0052 Piaseczno dz. ew. nr: 88/1, 89/1, 94/1, 1/2 (cz. dz.), 69 (cz. dz.),
obręb 0056 Piaseczno dz. ew. nr: 66 (cz. dz.), 74/7, 45/1, 46/1, 58/1.


Na ww. postanowienie, zgodnie z przepisami art. 101 § 3 Kpa, stronom służy zażalenie do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, za pośrednictwem tutejszego organu, w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego postanowienia.

 

Strony postępowania w przedmiotowej sprawie ustala się zgodnie z przepisem art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409, z późn. zm.), zatem doręczenie powyższego postanowienia uważa się za dokonane, zgodnie z art. 49 Kpa, po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia o jego wydaniu.

 

W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu, zgodnie z art. 41 § 1 Kpa, a więc doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny zgodnie z art. 41 § 2 Kpa.


WI-III.7840.7.38.2015.BG1

 

 

Czas wytworzenia informacji: 2015-04-24 08:29:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Agnieszka Sztompka
Czas udostępnienia informacji: 2015-04-24 08:37:39 Osoba udostępniająca informację: Agnieszka Sztompka
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 86