Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
WI-P.7820.2.4.2014.MG ZAWIADOMIENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO O WNIESIENIU ODWOŁANIA
A A A

ZAWIADOMIENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
o wniesieniu odwołania

    Na podstawie art. 131 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z  2013 r. poz. 267 ze zm.), zawiadamia się, że w dniu 22 grudnia 2014 r. do tutejszego organu wpłynęło odwołanie od decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 240/P/2014 z dnia 26 listopada 2014 r. o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej dla inwestycji pn.: „Rozbudowa ulicy Szpitalnej stanowiącej drogę wojewódzką nr 562 w km od 45+224.00 – do km 45+570.85 oraz od km 45+694.26 do km 46+529.50 oraz drogę wojewódzką 564 w km od 0+000.00 do km 0+730.23 wraz z budową skrzyżowania ul. Szpitalnej z Traktową w km od 45+570.85 - do km 45+694.26 drogi wojewódzkiej 562”.
    W dniu 29 grudnia 2014 r. tut. urząd przesłał odwołanie wraz z aktami sprawy do organu odwoławczego tj. Ministra Infrastruktury i Rozwoju.

 

 

Znak sprawy: WI-P.7820.2.4.2014.MG

Czas wytworzenia informacji: 2014-12-30 14:19:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Agnieszka Sztompka
Czas udostępnienia informacji: 2014-12-30 14:21:52 Osoba udostępniająca informację: Agnieszka Sztompka
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 193