Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI W SPRAWIE PRZEJŚCIA GRUNTÓW O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM NA WŁASNOŚĆ GMINY STARA BIAŁA 2
A A A

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI W SPRAWIE PRZEJŚCIA GRUNTÓW

O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM NA WŁASNOŚĆ GMINY STARA BIAŁA

 

Wojewoda Mazowiecki informuje, że na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.) w związku z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia    21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) zostały wydane decyzje w sprawie stwierdzenia nabycia z mocy prawa przez Gminę Stara Biała prawa własności gruntów o nieuregulowanym stanie prawnym, położonych w gminie Stara Biała, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki:

nr 123/2 o pow. 0,5300 ha (obręb Proboszczewice Stare), zajęta pod drogę publiczną - część drogi gminnej nr 313602 „Nowe Proboszczewice – gr. gminy /Pęszyno Małe/” (obecnie: nr 291302W „Stare Proboszczewice – gr. gminy – Pęszyno”),

– nr 132/2 o pow. 0,4700 ha (obręb Proboszczewice Nowe) i nr 48 o pow. 2,1700 ha (obręb Kruszczewo), zajęte pod drogę publiczną - część drogi gminnej nr 313606 „Proboszczewice Nowe - Kruszczewo” (obecnie: nr 291324W „Kruszczewo – Nowe Proboszczewice”).

Jednocześnie informuję, iż istnieje możliwość zapoznania się z treścią decyzji: Nr 76/P/12 (znak SPN-P.7533.3.2012), Nr 77/P/12 (znak SPN-P.7533.4.2012) i Nr 78/P/12 (znak SPN-P.7533.5.2012) w siedzibie Delegatury – Placówki Zamiejscowej w Płocku Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego (Płock, ul. Kolegialna 15, pokój nr 212).

Czas wytworzenia informacji: 2012-05-18 09:02:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Leszek Chemperek
Czas udostępnienia informacji: 2012-05-18 09:04:38 Osoba udostępniająca informację: Leszek Chemperek
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 1369