Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
ODDZIAŁ SYSTEMU - FCR-VII
A A A

Oddział Systemu - FCR-VII

 

Kierownik Oddziału:

Agnieszka Kasznia-Polakowska

tel.  (22) 695-64-37

fax. (22) 695-65-25

apolakowska@mazowieckie.pl

pokój 633

 

Zakres działania:

 1. planowanie wydatków wydziału w ramach POPT 07-13, sporządzanie prognoz, planów i sprawozdań dotyczących realizacji wydatków, budżet zadaniowy;
 2. przygotowywanie, realizacja i rozliczanie projektów w zakresie działań POPT 07-13, w tym przygotowywanie wniosków aplikacyjnych i wniosków o płatność;
 3. koordynowanie weryfikacji sprawozdań okresowych, rocznych i końcowego z realizacji RPO WM;
 4. gromadzenie i analiza informacji i dokumentów dotyczących systemu zarządzania i kontroli w ramach RPO WM, w tym także:
  • analiza wyników kontroli i audytów przeprowadzanych w ramach RPO WM,
  • analiza informacji kwartalnych od IZ z realizacji RPO WM,
  • monitorowanie aktualizacji wytycznych MIR i zmian w przepisach KE,
  • obsługa KSI (SIMIK 07-13);
 5. obsługa uczestnictwa przedstawiciela IPOC w pracach Komitetu Monitorującego RPO WM;
 6. realizacja zadań z zakresu rozwoju regionalnego, w tym opiniowanie strategii, planów i programów rozwojowych kraju i województwa, programów operacyjnych, programów współpracy terytorialnej i innych dokumentów dotyczących polityki rozwoju kraju i regionu w perspektywie wieloletniej;
 7. wspieranie działań wydziałów Urzędu oraz zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkiej oraz  Państwowej Straży Rybackiej, w zakresie możliwości wykorzystania środków funduszy strukturalnych;
 8. koordynowanie procesu opiniowania zmian do Instrukcji Wykonawczej IZ RPO WM oraz aktualizacji opisu systemu zarządzania i kontroli dla RPO WM;
 9. okresowa aktualizacja Instrukcji Wykonawczej IPOC, prowadzenie Rejestru Odstępstw od Procedur;
 10. współudział (reprezentowanie wydziału) w realizacji zadań obronnych prowadzonych przez Urząd;
 11. współpraca z Oddziałem Kontroli przy dokonywaniu czynności kontrolnych w IZ RPO WM lub w instytucjach jej podległych;
 12. sporządzanie i aktualizowanie analizy ryzyka oraz RPD Urzędu w obszarze dotyczącym pionu IPOC, monitorowanie realizacji RPD Urzędu;
 13. przechowywanie dokumentów związanych z realizowanymi zadaniami i przygotowanie ich do archiwizacji oraz digitalizacja danych gromadzonych przez oddział;
 14. koordynowanie procesu archiwizacji dokumentów związanych ze sprawami prowadzonymi przez pion IPOC.
Czas wytworzenia informacji: 2015-03-10 09:19:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Rafał Rudnik
Czas udostępnienia informacji: 2014-08-13 12:51:02 Osoba udostępniająca informację: Rafał Rudnik
Czas modyfikacji informacji: 2015-03-10 09:25:01 Osoba modyfikująca informację: Rafał Rudnik
  ilość odwiedzin: 877