Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
OGŁOSZENIE O PROWADZONYM POSTĘPOWANIU W SPRAWIE STWIERDZENIA NABYCIA GRUNTU O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM NA WŁASNOŚĆ POWIATU GOSTYNIŃSKIEGO , DZIAŁKI NR 78/1,NR 80/1, NR 84/1, NR 87/1, POŁOŻONE W OBRĘBIE RĘBÓW
A A A

Wojewoda Mazowiecki informuje, że w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w Delegaturze – Placówce Zamiejscowej w Płocku  prowadzone jest, na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.), postępowanie administracyjne w sprawie stwierdzenia nabycia na rzecz Powiatu  Gostynińskiego, nieruchomości zajętej pod drogę publiczną – powiatową:

  • nr 31314/ granica województwa – Rębów – Solec - Wrząca/ - aktualny  nr  drogi  1408 W, położonego w obrębie Rębów, jednostka ewidencyjnej Gostynin, oznaczonego w ewidencji  gruntów  jako  działki:  nr  78/1  o pow. 0,0005 ha, nr 80/1 o pow. 0,0013 ha, nr 84/1 o pow. 0,0015 ha oraz nr 87/1 o pow. 0,0039 ha.

Wobec powyższego informuję, iż osoby, którym przysługuje prawo własności lub ograniczone prawo rzeczowe do w/w nieruchomości, mogą składać pisemne wyjaśnienia, wnioski, a także zapoznać się z materiałem dowodowym zebranym w sprawie w Wydziale Skarbu Państwa  i Nieruchomości Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w Delegaturze Placówce Zamiejscowej w Płocku, ul. 3-go Maja 16,  w pok. 321 (tel.24 235 11 24).

Niniejsza sprawa prowadzona jest  pod sygnaturą:  SPN-P.7533.96.2013

Czas wytworzenia informacji: 2013-10-23 08:45:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Ewa Kraszewska-Suliba
Czas udostępnienia informacji: 2013-10-23 08:49:41 Osoba udostępniająca informację: Ewa Kraszewska-Suliba
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 623