Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W SPRAWIE STWIERDZENIA NABYCIA GRUNTU POŁOŻONEGO W PODWIERZBIU I KĘPIE PODWIERZBIAŃSKIEJ NA WŁASNOŚĆ GMINY MACIEJOWICE
A A A

Wojewoda Mazowiecki informuje, że Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie – Oddział w Delegaturze-Placówce  Zamiejscowej w Siedlcach  prowadzi, na podstawie art. 73 ust.1 i 3 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133 poz. 872 z późn. zm), postępowanie administracyjne w sprawie stwierdzenia, w drodze decyzji, że niżej wymienione grunty zajęte pod drogi publiczne – gminne, stały się z dniem 1 stycznia 1999 r. własnością Gminy Maciejowice:

 1. grunt położony w obrębie Podwierzbie, gmina Maciejowice, oznaczony w rejestrze gruntów jako działka nr 304/1 o pow. 0,21 ha,  zajęty pod drogę gminną nr 36 24 001 relacji droga woj. 561 – Kępa Podwierzbiańska – droga kraj. 1068,
 2. grunt położony w obrębie Podwierzbie, gmina Maciejowice, oznaczony w rejestrze gruntów jako działka nr 342 o pow. 0,41 ha, zajęty pod drogę gminną nr 36 24 001 relacji droga woj. 561 – Kępa Podwierzbiańska – droga kraj. 1068, 
 3. grunt położony w obrębie Podwierzbie, gmina Maciejowice, oznaczony w rejestrze gruntów jako działka nr 371 o pow. 0,44 ha, zajęty pod drogę gminną nr 36 24 001 relacji droga woj. 561 – Kępa Podwierzbiańska – droga kraj. 1068, 
 4. grunt położony w obrębie Podwierzbie, gmina Maciejowice, oznaczony w rejestrze gruntów jako działka nr 394 o pow. 0,52 ha, zajęty pod drogę gminną nr 36 24 001 relacji droga woj. 561 – Kępa Podwierzbiańska – droga kraj. 1068,   
 5. grunt położony w obrębie Podwierzbie, gmina Maciejowice, oznaczony w rejestrze gruntów jako działka nr 145 o pow. 0,75 ha, zajęty pod drogę gminną nr 36 24 001 relacji droga woj. 561 – Kępa Podwierzbiańska – droga kraj. 1068,     
 6. grunt położony w obrębie Podwierzbie, gmina Maciejowice, oznaczony w rejestrze gruntów jako działka nr 100 o pow. 0,14 ha, zajęty pod drogę gminną nr 36 24 001 relacji droga woj. 561 – Kępa Podwierzbiańska – droga kraj. 1068,      
 7. grunt położony w obrębie Kępa Podwierzbiańska, gmina Maciejowice, oznaczony w rejestrze gruntów jako działka nr 103 o pow. 0,22 ha, zajęty pod drogę gminną nr 36 24 001 relacji droga woj. 561 – Kępa Podwierzbiańska – droga kraj. 1068,        
 8. grunt położony w obrębie Kępa Podwierzbiańska, gmina Maciejowice, oznaczony w rejestrze gruntów jako działka nr 104/4 o pow. 0,0084 ha, zajęty pod drogę gminną nr 36 24 001 relacji droga woj. 561 – Kępa Podwierzbiańska – droga kraj. 1068,
 9. grunt położony w obrębie Kępa Podwierzbiańska, gmina Maciejowice, oznaczony w rejestrze gruntów jako działka nr 104/5 o pow. 0,06 ha, zajęty pod drogę gminną nr 36 24 001 relacji droga woj. 561 – Kępa Podwierzbiańska – droga kraj. 1068,
 10. grunt położony w obrębie Podwierzbie, gmina Maciejowice, oznaczony w rejestrze gruntów jako działka nr 64 o pow. 0,11 ha,  zajęty pod drogę gminną nr 36 24 001 relacji droga woj. 561 – Kępa Podwierzbiańska – droga kraj. 1068,
 11. grunt położony w obrębie Podwierzbie, gmina Maciejowice, oznaczony w rejestrze gruntów jako działka nr 201 o pow. 0,60 ha,  zajęty pod drogę gminną nr 36 24 001 relacji droga woj. 561 – Kępa Podwierzbiańska – droga kraj. 1068,
 12. grunt położony w obrębie Podwierzbie, gmina Maciejowice, oznaczony w rejestrze gruntów jako działka nr 472 o pow. 0,09 ha,  zajęty pod drogę gminną nr 36 24 001 relacji droga woj. 561 – Kępa Podwierzbiańska – droga kraj. 1068,
 13. grunt położony w obrębie Podwierzbie, gmina Maciejowice, oznaczony w rejestrze gruntów jako działka nr 471 o pow. 0,48 ha,  zajęty pod drogę gminną nr 36 24 001 relacji droga woj. 561 – Kępa Podwierzbiańska – droga kraj. 1068,
 14. grunt położony w obrębie Podwierzbie, gmina Maciejowice, oznaczony w rejestrze gruntów jako działka nr 469/2 o pow. 0,06 ha,  zajęty pod drogę gminną nr 36 24 001 relacji droga woj. 561 – Kępa Podwierzbiańska – droga kraj. 1068.     

W związku z powyższym informuję, iż osoby którym przysługuje prawo własności   lub ograniczone prawo rzeczowe do w/w nieruchomości mogą składać pisemne wyjaśnienia i wnioski wraz z dokumentami potwierdzającymi przysługujące im prawa, a także zapoznać się z materiałem dowodowym zebranym w sprawie w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie - w Oddziale w Delegaturze-Placówce  Zamiejscowej w Siedlcach przy ul. Piłsudskiego 38 w pok. 110 (tel. 25 632-50-33). Niniejsza sprawa jest prowadzona pod sygnaturą SPN-S. 7533.31-33.2012.MZ.

Czas wytworzenia informacji: 2012-02-24 18:00:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Dariusz Górecki
Czas udostępnienia informacji: 2012-02-24 18:01:32 Osoba udostępniająca informację: Dariusz Górecki
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 1345