Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
WIŚ-II.7840.5.8.2014.AM ZAWIADOMIENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
A A A

WIŚ-II.7840.5.8.2014.AM
                                                            
                          ZAWIADOMIENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

    Na podstawie art. 9, 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 t.j.) oraz   art. 5a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r., poz. 1409) w związku z wszczętym w dniu 30.06.2014 r. postępowaniem w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji: „Budowa rurociągu przesyłowego dalekosiężnego służącego do transportu ropy naftowej pod nazwą Rurociąg relacji ST1 Adamowo – BS Plebanka. I etap realizacyjny. Część liniowa rurociągu woj. mazowieckie, pow. wołomiński, gm. Strachówka. Odcinek od km 124+400,00 do km 130+900,00”, zawiadamia się, że w dniu 7.10.2014 r. Wojewoda Mazowiecki zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę Przedsiębiorstwu Eksploatacji Rurociągów Naftowych „Przyjaźń” S.A. z siedzibą: ul. Wyszogrodzka 133 09-410 Płock dla inwestycji pn.: „Budowa rurociągu przesyłowego dalekosiężnego służącego do transportu ropy naftowej pod nazwą Rurociąg relacji ST1 Adamowo – BS Plebanka. I etap realizacyjny. Część liniowa rurociągu woj. mazowieckie, pow. wołomiński, gm. Strachówka. Odcinek od km 124+400,00 do km 130+900,00. Numery działek inwestycyjnych:
Gmina Strachówka: obręb Krawcowizna: 446, 447, 450, 448, 449, 443, 440, 441, 442, 465, 463, 297, 503, 500, 499, 497/1, 522, 532, 531, 524, 526, 665, 664, 663, 661, 660, 659, 658, 657, 656, 655, 654, 653, 652, 650, 649, 648, 647, 646, 645, 666, 770, 767, 708, 707, 706; obręb Kąty Czernickie: 383, 382, 381, 378, 377, 376, 375, 374, 373, 372, 371, 338, 337, 336, 335, 334; obręb Równe: 730; obręb Księżyki: 234, 165, 235, 238, 337, 336, 335, 334, 333, 332, 331, 330, 329, 328, 326, 325, 324, 316, 312, 296, 349, 348, 347, 346, 350, 356, 358, 357, 355, 354/2, 352/2, 363, 364, 403, 404, 405, 620; obręb Ruda Czernik: 560, 256, 251, 250, 245, 244, 239, 238, 233, 232, 227, 226, 221, 220, 219, 211/1, 209, 198, 195, 190, 189, 188, 180, 178/1, 467, 183/1, 117, 182/1, 116, 114/1, 112/1, 111, 110, 108, 106, 107, 102, 101, 96, 93, 89, 86, 83, 81, 77, 61, 78, 65, 64, 60, 58, 49, 47, 44, 43, 37, 36, 33, 32, 28, 27/1, 23, 20, 19, 15, 13/1, 11; obręb Osęka: 194, 189, 188/9, 231, 230, 229, 228, 227, 226, 225, 224, 223/1, 222, 221, 220, 219, 218, 217, 216/3, 216/2, 216/1, 215; obręb Grabszczyzna: 160.”
   Działki w obszarze oddziaływania, na których nie jest usytuowana przedmiotowa inwestycja:
Gmina Strachówka: obręb Krawcowizna: 709, 710, 711, 712, 713, 714, 612, 614, 642, 644, 651, 525, 527, 523/2, 461, 462, 444, 445, 451; obręb Kąty Czernickie: 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293; obręb Księżyki: 353/3, 327, 236, 237, 391/2; obręb Ruda Czernik: 14, 76, 66, 56/1, 118/1, 184/1, 176, 173, 267, 268/1; obręb Osęka: 223/2, 232, 233, 187/10, 187/11, 190; obręb Grabszczyzna: 161, 163 .
    Od ww. decyzji stronom przysługuje prawo do wniesienia odwołania, za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego (Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa) do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
    Akta sprawy do wglądu znajdują się w Wydziale Infrastruktury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, pokój nr 609, w dniach od  pn. w godz. 13:00-16:00, śr. i pt. godz. 8:00-12:00, gdzie strony postępowania mogą się z nimi zapoznać do czasu wydania orzeczenia w sprawie.
   Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Czas wytworzenia informacji: 2014-10-07 14:05:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Agnieszka Sztompka
Czas udostępnienia informacji: 2014-10-07 14:15:08 Osoba udostępniająca informację: Agnieszka Sztompka
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 415