Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
WIŚ-II.7820.3.10.2014.DK ZM. ZAW. O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O ZMIANĘ DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI W ZAKRESIE LOTNISKA UŻYTKU PUBLICZNEGO
A A A

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

Na podstawie art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego (Dz. U. Nr 42 poz. 340 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 27.05.2015r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa – Modlin Sp. z o.o., ul. gen. Wiktora Thommee 1A, 05-102 Nowy Dwór Mazowiecki, w sprawie o zmianę decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego pn.: „przebudowa lotniska użytku publicznego Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa - Modlin w zakresie budowy Północnego Punktu Kontroli z infrastrukturą przystosowaną do kontroli bezpieczeństwa w tym obsługi ruchu towarowego na części działki nr 1/53 z obrębu ewidencyjnego 0001  1-01 w jednostce ewidencyjnej Nowy Dwór Mazowiecki”.

            Stronami postępowania w sprawie są wnioskodawca, właściciele lub użytkownicy wieczyści nieruchomości objętych wnioskiem (powiadomieni w drodze zawiadomień), oraz pozostałe strony (powiadomione w drodze obwieszczeń).

Akta sprawy do wglądu znajdują się w Wydziale Infrastruktury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, wejście F od Al. Solidarności, II piętro, pok. 608 w dniach: poniedziałek w godzinach 13:00-16:00, środa i piątek w godzinach 8:00-12:00, gdzie strony mogą składać ewentualne uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowej sprawy do dnia wydania orzeczenia w sprawie.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2013 r., poz. 267 ze zm.), w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.


WIŚ-II.7820.3.10.2014.DK zm.

Czas wytworzenia informacji: 2015-07-07 11:46:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Marcin Jaśkiewicz
Czas udostępnienia informacji: 2015-07-07 11:45:57 Osoba udostępniająca informację: Marcin Jaśkiewicz
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 40