Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W SPRAWIE STWIERDZENIA NABYCIA GRUNTU POŁOŻONEGO W OBRĘBIE WILGA, GMINA WILGA, DZIAŁKI: NR 1314/2, NR 1314/5, NR 1314/14, NR 1315/2, NR 1315/8, NR 1315/13, NR 1315/15, NR 1315/16
A A A

Wojewoda Mazowiecki informuje, że Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie – Oddział w Delegaturze - Placówce Zamiejscowej w Siedlcach prowadzi, na podstawie art. 73 ust.1 i 3 ustawy z dnia 13 października 1998 roku Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133 poz. 872 z późn. zm), postępowanie administracyjne w sprawie stwierdzenia, w drodze decyzji, że niżej wymieniony grunt zajęty pod drogę publiczną (krajową) – Nr 801 relacji: Warszawa – Karczew - Wilga – Maciejowie – Dęblin - Puławy, stał się z dniem 1 stycznia 1999 r. własnością Województwa Mazowieckiego:

  • grunt położony w w obrębie Wilga, gm. Wilga, oznaczony na mapie do celów prawnych, przyjętej w ewidencji w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Garwolinie w 19 grudnia 2012 roku nr ewid. 3615-15/2012, jako działki: nr 1314/2 o pow. 0,2683 ha, nr 1314/5 o pow. 0,0286ha, nr 1314/14 o pow. 0,0842 ha, nr 1315/2 o pow. 0,0688 ha, nr 1315/8 o pow. 0,0308 ha, nr 1315/13 o pow. 0,0270 ha, nr 1315/15 o pow. 0,0248 ha, nr 1315/16 o pow.0,2066 ha

W związku z powyższym informuję, iż osoby, którym przysługuje prawo własności lub ograniczone prawo rzeczowe do w/w nieruchomości mogą składać pisemne wyjaśnienia i wnioski wraz z dokumentami potwierdzającymi przysługujące im prawa, a także zapoznać się z materiałem dowodowym zebranym w sprawie w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie - w Oddziale w Delegaturze - Placówce Zamiejscowej w Siedlcach przy ul. Piłsudskiego 38 w pok. 200, (tel. 25 644-71-53).

Niniejsza sprawa jest prowadzona pod sygnaturą - SPN-S.7533.203.2013.AK-W

Czas wytworzenia informacji: 2013-11-29 08:26:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Ewa Kraszewska-Suliba
Czas udostępnienia informacji: 2013-11-29 08:29:25 Osoba udostępniająca informację: Ewa Kraszewska-Suliba
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 555