Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI W SPRAWIE STWIERDZENIA NABYCIA Z MOCY PRAWA PRZEZ GMINĘ BRUDZEŃ DUŻY WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM, ZAJĘTEJ POD DROGĘ PUBLICZNĄ, POŁOŻONEJ W OBRĘBIE SIECIEŃ
A A A

Wojewoda Mazowiecki informuje, że na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.) w związku z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) została wydana decyzja w sprawie stwierdzenia nabycia z mocy prawa przez   Gminę Brudzeń Duży własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, zajęta pod drogę publiczną –  drogę gminną w części stwierdzająca nabycie:

  • nr 310535/Uniejewo – Siecień – Cireszewo – droga krajowa nr 562 /- obecnie nr 290335 W, położona w obrębie Siecień, jednostka ewidencyjna Brudzeń Duży – Gmina Wiejska, oznaczona jako działka nr 250/1 o pow. 0,21 ha ( stanowiąca część działki nr 250 istniejącej w dniu 31 grudnia 1998 r., w części odmawiająca stwierdzenia nabycia: przez Gminę Brudzeń Duży z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności gruntu położonego w obrębie Siecień, gmina Brudzeń Duży – Gmina Wiejska, oznaczonego w ewidencji gruntów jako działka nr 250/2 o pow. 0,31 ha

Jednocześnie informuję, iż istnieje możliwość zapoznania się z treścią decyzji  nr 417  (znak SPN-P.7533.76.2012), w siedzibie Delegatury – Placówki Zamiejscowej w Płocku Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego (Płock, ul. Kolegialna 15, pokój nr 201).

Czas wytworzenia informacji: 2013-03-06 16:05:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Dariusz Górecki
Czas udostępnienia informacji: 2013-03-06 16:08:14 Osoba udostępniająca informację: Dariusz Górecki
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 888