Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
PROJEKT „CENTRUM INFORMACYJNE DLA CUDZOZIEMCÓW”
A A A

Projekt „Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców”

Realizacja projektu ma na celu pomoc cudzoziemcom w zakresie procedur legalizacyjnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwiększenie kompetencji pracowników prowadzących postępowania oraz obsługujących cudzoziemców w zakresie legalizacji pobytu oraz przygotowanie i wyposażenie budynku Wydziału w materiały informacyjne, ulotki, plakaty, standy oraz tablice informacyjne dla cudzoziemców.

Ramy czasowe realizacji programu

1 luty 2009 – 31 grudnia 2011 r.

Sposób realizacji

Projekt „Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców” realizowany jest w ramach Europejskiego Funduszu na Rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wojewoda Mazowiecki jest jednym z trzech partnerów realizujących projekt obok Stowarzyszenia Interwencji Prawnej i Polskiego Forum Migracyjnego. Funkcję organizacji wiodącej w ramach projektu pełni Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, które zostało zobowiązane do utworzenia i prowadzenia Centrum Informacyjnego dla Cudzoziemców. Wojewoda Mazowiecki został zobowiązany do prowadzenia Punktu Informacyjnego Wojewody Mazowieckiego, koordynowania prac zespołu doradczego oraz przeprowadzenia serii szkoleń dla urzędników. Polskie Forum Migracyjne zostało zobowiązane do prowadzenia Infolinii Migracyjnej, przygotowania materiałów informacyjnych w różnych formach dystrybucji.

Informacja o wykonaniu i planowanych skutkach jakie ma przynieść realizacja programu

Wykonanie:
W ramach projektu „Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców”, Wydział Spraw Cudzoziemców wykonał następujące działania:
• w 2009 r. przeprowadzono serię czterech szkoleń uwzględniających tematykę: „Praca z klientem wielokulturowym z perspektywy urzędnika”, „Praca z klientem wielokulturowym – jak radzić sobie ze stresem, frustracją i zniechęceniem”, „Wielokulturowość w praktyce”, „Polskie urzędy z perspektywy cudzoziemca – mentalność i kultura chińska”, Polskie urzędy z perspektywy cudzoziemca – mentalność i kultura wietnamska”,  Polskie urzędy z perspektywy cudzoziemca – mentalność i kultura czeczeńska” oraz „Zagadnienia prawno-administracyjne w praktyce Wydziału Spraw Cudzoziemców”, „Ustawa o cudzoziemcach – aspekty praktyczne” i „Orzecznictwo Strasburskie odnośnie cudzoziemców”. W 2010 r. w ramach projektu „Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców” planowane jest przeprowadzenie jeszcze trzech dwudniowych szkoleń. Szkolenia będą dotyczyć tematyki wielokulturowości oraz procedur administracyjnych. Planowane tematy szkoleń to m.in.: „Polskie urzędy z perspektywy cudzoziemca – mentalność i kultura afrykańska”, „Kultura i prawo islamu, kultura arabska”, „Wielokulturowość w praktyce – kultura afrykańska”, „Kodeks postępowania administracyjnego z praktyce organów administracji” oraz „Praca z klientem wielokulturowym – jak radzić sobie ze stresem frustracją i zniechęceniem”,
• rozbudowano Punkt Informacyjny w siedzibie Wydziału Spraw Cudzoziemców przy ul. Długiej 5. Punkt otwarty jest w godzinach pracy Urzędu od poniedziałku do piątku, w sposób ciągły. W punkcie pracują 2 osoby ze strony MUW oraz 1 osoba oddelegowana z Centrum Informacyjnego. Dodatkowym wsparciem w Punkcie będą 2 komputery z dostępem do bazy danych i informacji na temat praw cudzoziemców. W ramach projektu z pomocy i informacji prawnej w Punkcie Informacyjnym w Wydziale Spraw Cudzoziemców 2009 r.  skorzystało 2119 osób,
• zakupiono standy i wyposażono je w materiały informacyjne dla cudzoziemców.
W ramach projektu „Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców”, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej wykonało następujące działania:
• stworzyło Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, w którym każdy legalnie przebywający w Polsce migrant, obywatel tzw. kraju trzeciego uzyskuje pomoc w zakresie wypełniania wniosków legalizacyjnych oraz wszelką pomoc prawną w zakresie spraw prowadzonych w różnych urzędach. Działanie to prowadzone jest we współpracy z Wydziałem Spraw Cudzoziemców MUW
W ramach projektu „Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców”, Fundacja Polskie Forum Migracyjne wykonało następujące działania:
• prowadzi internetowe poradnictwo prawne dla cudzoziemców. Mechanizm funkcjonowania Infolinii umożliwia cudzoziemcom anonimowe zadawanie pytań dotyczących ich sytuacji i trudności on-line,
• przygotowano i opracowano materiały informacyjne dla cudzoziemców w języku polskim, rosyjskim i angielskim na temat: „Prawa cudzoziemców w procedurze administracyjnej”; „Legalizacja pobytu w Polsce uczniów i studentów z zagranicy”; „Małżeństwo w Polsce”; „Legalizacja pobytu w Polsce”, które następnie zostały rozwieszone w Wydziale Spraw Cudzoziemców MUW.
Skutki jakie ma przynieść realizacja projektu:
Przeprowadzenie szkoleń z zakresu tematyki wielokulturowości ma na celu m.in. zapoznanie pracowników z prawami cudzoziemców,  uwrażliwienie ich na zagadnienia pracy z klientem odmiennym kulturowo, oraz podniesienie ich kompetencji w zakresie procedur legalizacyjnych. Działania podejmowane w ramach projektu przez Wydział Spraw Cudzoziemców zostały pozytywnie odebrane przez cudzoziemców korzystających z usług.
 

Czas wytworzenia informacji: 2010-06-29 11:04:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Michał Kłosok
Czas udostępnienia informacji: 2010-07-08 14:07:27 Osoba udostępniająca informację: Michał Lewandowski
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 3665