Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
OGŁOSZENIE O WYDANYCH DECYZJACH W SPRAWIE NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI GRUNTÓW ZAJĘTYCH POD DROGI PUBLICZNE – GMINNE POŁOŻONYCH W GMINIE BIELSK (III)
A A A

Ogłoszenie

 o wydanych decyzjach w sprawie nabycia prawa własności gruntów zajętych

 pod drogi publiczne – gminne

położonych w Gminie Bielsk (III)

 

 

Wojewoda Mazowiecki informuje, że na podstawie z art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (j.t. Dz.U. z 1998 r. nr 133, poz. 872 z późn. zm.), wydane zostały decyzje potwierdzające nabycie przez Gminę Bielsk prawa własności gruntów:

1.       Zajętych pod drogę publiczną – gminną nr 310205  „droga krajowa nr 560 – Tłubice” (nowy nr drogi 290105 W) położonych w obrębie Bielsk – działka nr 7 o pow. 0,44 ha,

2.       Zajętych pod drogę publiczną – gminną nr 310211 Ułtowo Kleniewo – granica gminy /Chudzyno/” (nowy nr drogi 290111 W)  położonych w obrębie Jaroszewo – Wieś – działka nr 111 o pow. 0,41 ha,
w obrębie Jaroszewo Biskupie – działka nr 77 o pow. 0,26 ha, w obrębie Kleniewo – działki nr 32 o pow.
1,49 ha i nr 103 o pow. 0,33 ha, w obrębie Ułtowo – działki nr 67 o pow. 1,18 ha i nr 92 o pow. 0,59 ha
i w obrębie Bielsk, gm. Bielsk – działka nr 172/1 o pow. 0,61 ha.

3.       Zajętych pod drogę publiczną – gminną nr 310212Jaroszewo – droga wojewódzka  nr 193 /Dąbrusk/” (nowy nr drogi 290113 W)  położonych w obrębie Jaroszewo Biskupie – działki nr 107 o pow. 0,36 ha i nr 147 o pow. 0,31 ha i w obrębie Zagroba – działka nr 251 o pow. 0,46 ha,

4.       Zajętych pod drogę publiczną – gminną nr 310225 – Leszczyn Szlachecki – Lubiejewo – Zagroba (nowy nr drogi 290125 W)  położonych w obrębie Zagroba – działka nr 248 o pow.  0,65 ha.

Jednocześnie informuję, że istnieje możliwość zapoznania się z treścią wydanych decyzji w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Delegaturze Placówce Zamiejscowej w Płocku, ul. Kolegialna 15, pokój nr 203.   Sygnatur akt: SPN-P.7533.176.2012; SPN-P.7533.185-188.2012 i SPN-P.7533.191.2012.

Czas wytworzenia informacji: 2013-02-28 09:58:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Leszek Chemperek
Czas udostępnienia informacji: 2013-02-28 09:59:32 Osoba udostępniająca informację: Leszek Chemperek
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 1155