Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W SPRAWIE STWIERDZENIA NABYCIA GRUNTU POŁOŻONEGO W OBRĘBIE KISIELEW NA WŁASNOŚĆ GMINY PLATERÓW
A A A

Wojewoda Mazowiecki informuje, że Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie – Oddział w Delegaturze-Placówce  Zamiejscowej w Siedlcach  prowadzi, na podstawie art. 73 ust.1 i 3 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133 poz. 872 z późn. zm), postępowanie administracyjne w sprawie stwierdzenia, w drodze decyzji, że niżej wymienione grunty zajęte pod drogi publiczne – gminne, stały się z dniem 1 stycznia 1999 r. własnością Gminy Platerów :

  1. grunt położony w obrębie Kisielew gm. Platerów oznaczony w rejestrze gruntów jako działka nr 426 o pow. 0,0557 ha,  zajęty pod drogę gminną nr 0221008 Lipno-Michałów-do drogi wojewódzkiej nr 106
  2. grunt położony w obrębie Kisielew gm. Platerów oznaczony w rejestrze gruntów jako działka nr 1233 o pow. 0,1074 ha, zajęty pod drogę gminną  nr 0221023 Kisielew-gr. Gminy(Rzewuszki)-do drogi wojewódzkiej nr 105.

W związku z powyższym informuję, iż osoby którym przysługuje prawo własności   lub ograniczone prawo rzeczowe do w/w nieruchomości mogą składać pisemne wyjaśnienia i wnioski wraz z dokumentami potwierdzającymi przysługujące im prawa, a także zapoznać się z materiałem dowodowym zebranym w sprawie w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie - w Oddziale w Delegaturze-Placówce  Zamiejscowej w Siedlcach przy ul. Piłsudskiego 38 w pok. 308 (tel. 25 644-81-78).  Niniejsza sprawa jest prowadzona pod sygnaturą  SPN-S 7533.369-370.2011.

Czas wytworzenia informacji: 2012-02-15 08:58:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Dariusz Górecki
Czas udostępnienia informacji: 2012-02-15 08:59:41 Osoba udostępniająca informację: Dariusz Górecki
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 1357