Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
WI-II.7820.2.6.2014.MP OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
A A A

                        OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

    Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 687 t.j.), zawiadamia się, że w dniu 31.12.2014r. została wydana decyzja nr 548/II/2014 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: „rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 739 na odcinku od km 0+520 do km 0+900 w miejscowości Czersk w zakresie zabezpieczenia drogi przed ruchami osuwiskowymi”, ww. decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

    Inwestorem przedsięwzięcia jest Mazowiecki Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie
z siedzibą przy ul. Mazowieckiej 14, 00-048 Warszawa, na mocy pełnomocnictwa udzielonego Panu Krystianowi Obidzińskiemu V-ca Prezes Zarządu Firmy ARKAS-PROJEKT działającemu w imieniu Zarządu Województwa Mazowieckiego.

    Działki usytuowania obiektu:
Nr ewidencyjne działek usytuowania obiektu – drogi:
- w projektowanym pasie drogowym (tłustym drukiem – numery działek do przejęcia pod inwestycję, w nawiasach - numery działek po podziale):
gmina Czersk, obręb 08-04, działki nr ew.: 33/2 (33/4, 33/3), 42/2 (42/4, 42/3), 42/1;
gmina Czersk, obręb Czersk, działki nr ew.: 618/10 (618/12, 618/13), 649/2 (649/4, 649/3) 701/5 (701/30, 701/29) 702/4 (702/6, 702/5), 767/2 (767/4, 767/3), 769/3 (769/14, 769/15), 517/4 (517/5, 517/6), 518/6 (518/7, 518/8).
    Numery działek przeznaczone pod przebudowę urządzeń infrastruktury technicznej  i dróg innej kategorii, niewchodzące w skład projektowanego pasa drogowego:
gmina Czersk, obręb Czersk, działki nr ew.: 649/3 (649/2); 701/29 (701/5), 1099/1.
gmina Czersk, obręb 08-04, działki nr ew.: 40, 41.

   Od ww. decyzji stronie przysługuje prawo do wniesienia odwołania w terminie 14 dni od skutecznego doręczenia, do Ministra Infrastruktury i Rozwoju, za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego. Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
  Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można się zapoznać w Wydziale Infrastruktury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, pokój nr 607, w godzinach 13-16 – pon. 8-12 – śr. i piąt.).

Znak sprawy: WI-II.7820.2.6.2014.MP 

 

Czas wytworzenia informacji: 2015-01-12 13:29:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Agnieszka Sztompka
Czas udostępnienia informacji: 2015-01-12 13:36:05 Osoba udostępniająca informację: Agnieszka Sztompka
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 182