Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
NABORY NA STANOWISKA PRACY W SŁUZBIE CYWILNEJ
A A A

Nabór na stanowiska pracy w służbie cywilnej

Niniejsza strona zawiera aktualne oferty pracy, listy kandydatów, informacje o dalszych etapach procedury naboru oraz o wynikach naborów na stanowiska pracy w służbie cywilnej w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie. Po przeanalizowaniu wszystkich nadesłanych aplikacji na wolne stanowiska pracy zamieszczone zostają listy kandydatów spełniających wymogi formalne, po opublikowaniu których przedstawiona zostaje informacja o dalszych etapach procedury naboru. Po zakończeniu kolejnych etapów procedury naboru zostają opublikowane wyniki naborów na wolne stanowiska pracy w służbie cywilnej.

Telefoniczna informacja o naborze udzielana jest pod wskazanym numerem telefonu: 22 695 63 10. Dokumenty można składać osobiście w siedzibie urzędu, Plac Bankowy 3/5, wejście "B" w pokoju 39. Dokumenty aplikacyjne można także wysłać listownie, w takim przypadku liczy się data stempla pocztowego. W przypadku korespondencji elektronicznej dokumenty powinny być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym, a ich przyjęcie w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim następuje poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą.

 Aktualne oferty pracy na stanowiska w służbie cywilnej:

 

Informacje związane z dalszymi etapami naborów na wolne stanowiska pracy w Urzędzie:

Listy kandydatów 

Informacje o dalszych etapach procedury naboru

Wyniki naborów

Archiwum ofert pracy na stanowiska w służbie cywilnej:

2012 r.

2013 r.

2014 r.

2015 r.

 

Wszystkim zainteresowanym pracą w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim polecamy zapoznanie się z zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej. W archiwum ofert pracy znajdą Państwo wcześniejsze ogłoszenia o naborach na wolne stanowiska pracy w służbie cywilnej.

Zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227 poz. 1505 z późn. zm.) oraz zaleceniami Szefa Służby Cywilnej informujemy, że w służbie cywilnej może być zatrudniona osoba, która m. in. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. W związku z powyższym od dnia 1 października 2011 r. oświadczenia kandydatów z treścią inną niż w ustawie będą uznawane za nieprawidłowe, a tym samym aplikacja nie będzie spełniać wymagań formalnych.

Wzór oświadczeń

 

 

Czas wytworzenia informacji: 2015-07-29 16:15:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Katarzyna Karmeluk
Czas udostępnienia informacji: 2015-05-06 13:47:42 Osoba udostępniająca informację: Katarzyna Karmeluk
Czas modyfikacji informacji: 2015-07-30 00:05:00 Osoba modyfikująca informację: Katarzyna Karmeluk
  ilość odwiedzin: 15734