Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
INFORMACJA O PROWADZONYM POSTĘPOWANIU W SPRAWIE NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI GRUNTÓW ZAJĘTYCH POD DROGĘ PUBLICZNĄ – GMINNĄ, POŁOŻONYCH W GMINIE SŁUPNO, OBRĘB LISZYNO – DZIAŁKA NR 81/2
A A A

Wojewoda Mazowiecki informuje, że prowadzone jest, na podstawie z art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (j.t. Dz.U. z 1998 r. nr 133, poz. 872 z późn. zm.), postępowanie administracyjne w sprawie stwierdzenia w drodze decyzji, nabycia przez Gminę Słupno prawa własności gruntów zajętych pod drogę publiczną – gminną nr 310414  „/Borowiczki/-granica gminy-Poddębie-Liszyno-droga wojewódzka 245”, położonych w obrębie Liszyno, gmina Słupno - działka nr 81/2 o pow. 0,8877 ha, stanowiąca część działki ewidencyjnej nr 81 istniejącej w dniu 31.12.1998 r.

Wobec powyższego informuję, że osoby, którym przysługuje prawo własności lub ograniczone prawo rzeczowe do ww. nieruchomości, mogą składać pisemne wyjaśnienia, wnioski, a także zapoznać się z materiałem dowodowym zebranym w sprawie w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomosci Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w Delegaturze Placówce Zamiejscowej w Płocku, ul. Kolegialna 15 , pok. 203 (tel. 24 2623143) – w terminie 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia. Niniejsza sprawa prowadzona jest  pod sygnaturą: SPN-P.7533.201.2012.

Czas wytworzenia informacji: 2013-02-06 14:19:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Dariusz Górecki
Czas udostępnienia informacji: 2013-02-06 14:20:53 Osoba udostępniająca informację: Dariusz Górecki
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 1138