Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
OGŁOSZENIE O PROWADZONYM POSTĘPOWANIU W SPRAWIE POTWIERDZENIA PRAW WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH W GMINIE IŁÓW PRZEZ WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
A A A

Wojewoda Mazowiecki informuje, iż w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w Delegaturze – Placówce Zamiejscowej w Płocku jest prowadzone, na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.), postępowanie administracyjne w sprawie potwierdzenia nabycia przez Województwo Mazowieckie z dniem 1.01.1999r. prawa własności nieruchomości położonych  w gminie Iłów:

  • w obrębie Łady, oznaczonych w ewidencji gruntów, jako działki nr 70 o pow. 0,39 ha i nr 106 o pow. 2,29 ha,
  • w obrębie Uderz, oznaczonej w ewidencji gruntów, jako działka nr 20/1 o pow. 2,12 ha,
  • w obrębie Łąki, oznaczonej w ewidencji gruntów, jako działka nr 256 o pow. 1,21 ha,

zajętych pod część drogi wojewódzkiej  nr 575  relacji: Płock – Dobrzyków – Słubice -Iłów – Kamion.

Wobec powyższego informuję, iż osoby, którym przysługuje prawo własności lub ograniczone prawo rzeczowe do ww. nieruchomości, mogą składać pisemne wyjaśnienia, wnioski, a także zapoznać się z materiałem dowodowym zebranym w niniejszych sprawach w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w Delegaturze Placówce Zamiejscowej w Płocku, ul. 3 Maja 16, w pok. 307 (tel. 24/ 262-31-43 lub 24/235-11-22).

Niniejsze sprawy prowadzone są pod sygnaturami: SPN-P.7533.45.2013,   SPN-P.7533.46.2013  i SPN-P.7533.53.2013.

 

Czas wytworzenia informacji: 2013-05-17 16:14:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Ewa Kraszewska-Suliba
Czas udostępnienia informacji: 2013-05-17 16:18:55 Osoba udostępniająca informację: Ewa Kraszewska-Suliba
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 905