Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
W SPRAWIE STWIERDZENIA NABYCIE PRZEZ SKARB PAŃSTWA Z MOCY PRAWA Z DNIEM 01.01.1999R. PRAWA WŁASNOŚCI GRUNTU POŁOŻONEGO W WARSZAWIE, DZIELNICA BEMOWO, ZAJĘTEGO POD DROGĘ PUBLICZNĄ UL. POŁCZYŃSKĄ, OZNACZONEGO W EWIDENCJI GRUNTÓW JAKO DZIAŁKA EW. NR 48/11 O
A A A

Informuję, że prowadzone jest postępowanie w trybie art. 73 ustawy
z dnia 13 października 1998 roku Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.) w sprawie stwierdzenia nabycie przez Skarb Państwa z mocy prawa z dniem 01.01.1999r. prawa własności gruntu położonego w Warszawie, Dzielnica Bemowo, zajętego pod drogę publiczną ul. Połczyńską, oznaczonego w ewidencji gruntów jako działka ew. nr 48/11 o pow. 10 605 m2 w obrębie 6-13-11.

            Wobec powyższego informuję, iż osoby, którym przysługują lub przysługiwały w dniu 31.12.1998r. prawa rzeczowe do w/w nieruchomości mogą składać pisemne wyjaśnienia, wnioski, a także zapoznać się z materiałem dowodowym zebranym w sprawie w:

Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

pl. Bankowy 3/5

00-950 Warszawa

SPN-II.7533.103.2012.MS

Jednocześnie zawiadamiam, że jeżeli w terminie dwóch miesięcy od dnia ogłoszenia niniejszej informacji nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do powyższych nieruchomości, wydana zostanie decyzja stwierdzająca nabycie w/w prawa.

 

Czas wytworzenia informacji: 2012-05-25 12:25:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Leszek Chemperek
Czas udostępnienia informacji: 2012-05-25 12:28:01 Osoba udostępniająca informację: Leszek Chemperek
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 1069