Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
INFORMACJA O ZAMIARZE WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA W SPRAWIE OGRANICZENIA SPOSOBU KORZYSTANIA Z NIERUCHOMOŚCI W GMINIE WISKITKI
A A A

Wojewoda Mazowiecki – stosownie do art. 30 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych (Dz. U. nr 80 poz. 721 ze zm.), w związku z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 220 poz. 1601) oraz w związku z art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. nr 261 poz. 2603 ze zm.) – informuję o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Gminie Wiskitki, obręb Wiskitki, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna nr 97 o powierzchni całkowitej 3,0021 ha, poprzez udzielenie zezwolenia na przeprowadzenie na części ww. działki, o powierzchni 0,0067 ha, prac związanych z przebudową nadziemnej linii elektroenergetycznej.

Decyzją nr 334/10 z dnia 14 października 2010 r. Wojewoda Mazowiecki zatwierdził projekt budowlany oraz wydał pozwolenie na budowę dla inwestycji: Budowa autostrady A2 na odcinku od granicy województwa łódzkiego/mazowieckiego w km 411+465,80 do węzła Konotopa (z węzłem) w km 456+239,67 – odcinek C1 km 411+465,80 – 465+653,00. Zgodnie z zatwierdzonym w ww. decyzji projektem budowlanym realizacja inwestycji wymaga przeprowadzenia wskazanych przez wnioskodawcę prac na przedmiotowych nieruchomościach położonych poza pasem drogowym.

Jednocześnie zawiadamiam, że jeżeli w terminie dwóch miesięcy od dnia ogłoszenia niniejszej informacji nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do ww. nieruchomości, wszczęte zostanie postępowanie w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości.  

Czas wytworzenia informacji: 2011-04-22 21:28:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Dariusz Górecki
Czas udostępnienia informacji: 2011-04-22 21:31:18 Osoba udostępniająca informację: Dariusz Górecki
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 1663