Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
WYDZIAŁ GEODEZJI - STRONA GŁÓWNA
A A A

Wydział Geodezji WG

Siedziba Wydziału – Al. Jerozolimskie 28, 00-024 Warszawa
Adres do korespondencji –  plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa

Sekretariat:

tel: 22 551 09 21,
fax: 22 551 09 31,
e-mail: wg@mazowieckie.pl,
pokój nr 400

  • Godziny pracy:

poniedziałek - piątek 8.00 - 16.00

  • Godziny przyjęć obywateli w sprawach interwencji, skarg i wniosków przez MWINGiK:

poniedziałek 8.00 - 16.00

Dyrektor Wydziału:
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego

Aneta Konieczna

e-mail: akonieczna@mazowieckie.pl

Struktura Wydziału:

Oddziały Geodezji w Delegaturach w:

Do zakresu działania Wydziału Geodezji należy, w szczególności:

1. prowadzenie spraw nadzoru wykorzystywania dotacji celowych z budżetu państwa na zadania rządowe z zakresu urządzeń rolnych oraz prac geodezyjnych i kartograficznych zlecanych i realizowanych przez starostów i marszałka województwa;

2. prowadzenie spraw związanych z opiniowaniem wniosków organów samorządu terytorialnego, w sprawach dotyczących:

a)   tworzenia, łączenia, dzielenia i ustalania granic gmin i powiatów,

b)   nadawania gminie lub miejscowości statusu miasta i ustalania jego granic,

c)   ustalania i zmiany nazw gmin i powiatów oraz siedzib ich władz,

d)   ustalania, zmian lub zniesienia nazw miejscowości i obiektów fizjograficznych;

3. prowadzenie spraw wynikających z przepisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, związanych z refundacją kosztów uzasadnionych prac geodezyjnych poniesionych przez spółdzielnie mieszkaniowe;

4. przygotowywanie projektów zarządzeń Wojewody w sprawie ustalania numerów porządkowych budynków wybudowanych lub prognozowanych do wybudowania na nieruchomościach przyległych do ulicy położonej na granicy gminy lub przyległej do tej granicy w przypadku braku porozumienia właściwych miejscowo wójtów (burmistrzów, prezydentów miast);

5. prowadzenie spraw związanych z oznakowaniem obszaru i granic strefy ochronnej Pomnika Zagłady, na obszarze którego jest położone Mauzoleum Walki i Męczeństwa w Treblince;

6. prowadzenie postępowań administracyjnych, w tym przygotowywanie decyzji administracyjnych dotyczących scaleń i wymiany gruntów oraz prowadzenie postępowań sądowo – administracyjnych, z zastrzeżeniem § 18 pkt 8.

 

Czas wytworzenia informacji: 2014-08-28 15:15:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Andrzej Nieszporek
Czas udostępnienia informacji: 2009-01-25 18:24:28 Osoba udostępniająca informację: Andrzej Nieszporek
Czas modyfikacji informacji: 2014-08-28 15:15:57 Osoba modyfikująca informację: Joanna Krzemińska
  ilość odwiedzin: 16665