Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
OGŁOSZENIE O WYDANYCH DECYZJACH W SPRAWIE NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI GRUNTÓW ZAJĘTYCH POD DROGI PUBLICZNE – POWIATOWE POŁOŻONYCH W GMINIE WYSZOGRÓD
A A A

Wojewoda Mazowiecki informuje, że na podstawie z art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (j.t. Dz.U. z 1998 r. nr 133, poz. 872 z późn. zm.), wydane zostały decyzje potwierdzające nabycie przez Powiat Płocki prawa własności gruntów:

  1. Zajętych pod drogę publiczną – powiatową nr 31235  „Dzierżanowo-Słomin” (nowy nr drogi 2650 W)  położonych w obrębie Słomin, gm. Wyszogród – działka nr 62/3 o pow. 0,1668 ha i nr 63 o pow. 2,20 ha,
  2. Zajętych pod drogę publiczną – powiatową nr 31251 Wilczkowo-Marcjanka (nowy nr drogi 2964 W)  położonych w obrębie Wilczkowo, gm. Wyszogród– działka nr 113/1 o pow. 0,33  ha.

Jednocześnie informuję, że istnieje możliwość zapoznania się z treścią wydanych decyzji w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Delegaturze Placówce Zamiejscowej w Płocku, ul. Kolegialna 15, pokój nr 203.  Sygn.akt: SPN-P.7533.22-23.2013, SPN-P.7533.26.2012.

Czas wytworzenia informacji: 2013-05-15 15:57:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Ewa Kraszewska-Suliba
Czas udostępnienia informacji: 2013-05-15 16:00:47 Osoba udostępniająca informację: Ewa Kraszewska-Suliba
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 880