Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
OGŁOSZENIE O WYDANEJ DECYZJI W SPRAWIE NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI GRUNTÓW ZAJĘTYCH POD DROGĘ PUBLICZNĄ – GMINNĄ POŁOŻONYCH W GMINIE ŁĄCK, OBRĘB ZDWÓRZ - DZ. NR 262/1, 262/2; OBRĘB - ZOFIÓWKA – DZ. NR 1, 75.
A A A

Wojewoda Mazowiecki informuje, że na podstawie z art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (j.t. Dz.U. z 1998 r. nr 133, poz. 872 z późn. zm.), wydana została decyzja nr 343/P/13 w sprawie stwierdzenia nabycia przez Gminę Łąck prawa własności gruntów zajętych pod drogę publiczną – gminną nr 312215 „Zofiówka – droga wojewódzka 336”  położonych w obrębie Zdwórz - działka nr 262/1 o pow. 0,17 ha  i nr 262/2 o pow. 0,0232 ha oraz w obrębie Zofiówka – działka nr 1 o pow. 0,68 ha i nr 75 o pow. 0,56 ha.

Jednocześnie informuję, że istnieje możliwość zapoznania się z treścią decyzji w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Delegaturze Placówce Zamiejscowej w Płocku, ul. 3 Maja , pok. 308 (tel. 24 235-11-20) – w terminie 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia.

Niniejsza sprawa prowadzona jest pod sygnaturą: SPN-P.7533.57.2013.

Czas wytworzenia informacji: 2013-10-14 11:02:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Ewa Kraszewska-Suliba
Czas udostępnienia informacji: 2013-10-14 11:04:12 Osoba udostępniająca informację: Ewa Kraszewska-Suliba
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 682